Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej

Main Article Content

Joanna Kubaszczyk

Abstrakt

Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubaszczyk, J. (2018). Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 95-113. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.05
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

magister, germanista, językoznawca, słuchaczka V roku Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM, opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Izabela Prokop