Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą
PDF

Jak cytować

Dyrlica, M. (2018). Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 67–78. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.07

Abstrakt

Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.07
PDF