Nr 12 (2012): Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze
Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze
Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy"

Wstęp

Beata Waligórska-Olejniczak, Halina Chałacińska
5-15
Słowo wstępne
PDF

Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze

Stanisław Puppel
17-22
Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.01
PDF
Urszula Jorasz
23-30
Piękno w nauce
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.02
PDF
Henryk Drozdowski
31-37
Fizyka wobec cynizmu w kulturze współczesnej
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.03
PDF
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
39-46
Piękno symetrii i piękno struktur funkcjonalnych
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.04
PDF
Radosław Kazibut
47-56
Mechanicyzm Roberta Boyle’a. Od chaosu „rzeki Heraklita” do piękna zegara ze Strasburga
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.05
PDF
Juliusz Grzybowski
57-66
Piękno, czyli wieczność ukazująca się w czasie
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.06
PDF
Małgorzata Dyrlica
67-78
Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.07
PDF
Izabella Łabędzka
79-101
Tancerza pisanie ciałem: kaligraficzne tańce yunmen wuji (Cloud Gate Dance Theatre)
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.08
PDF
Terumici Tsuda
103-109
Kategoria estetyczna yūgen: tajemnicze piękno w klasycznym teatrze japońskim
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.09
PDF
Agnieszka Rydz
111-119
Piękno pamięci w dwudziestowiecznej poezji polskiej (rekonesans)
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.10
PDF
Hanna Ciszek
121-126
Piękno "Na wspak" – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.11
PDF
Izabella Malej
127-136
Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.12
PDF
Krzysztof Kropaczewski
137-158
Dostojewowska koncepcja piękna w kontekście idei bogoczłowieczeństwa
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.13
PDF
Paulina Bogusz-Tessmar
159-167
Praxis chrześcijańska a piękno, czyli dlaczego można mówić, iż Aleksy Karamazow jest „pięknym człowiekiem”
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.14
PDF
Edyta Szymkowiak
169-174
Liminalność natury Księcia Myszkina w kontekście boskiego piękna szwajcarskiej przyrody (na podstawie powieści "Idiota" F.M. Dostojewskiego)
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.15
PDF
Aurelia Kotkiewicz
175-184
"Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.16
PDF
Danuta Szymonik
185-198
Etos piękna w twórczości artystycznej Aleksandra Kuprina
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.17
PDF
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
199-208
Mitologem trickstera w staroruskiej antroponimii przechowany
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.18
PDF
Yury Fedorushkov
209-228
Analiza semantyczna pojęcia „Красота” (na podstawie tekstów „Żywej Etyki”)
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.19
PDF
Iryna Kapanaiko
229-234
Współpraca Iwana Franki z periodyką polską. Co znaczy słowo w publicystyce (na materiałach publikacji I. Franki w czasopismach polskich)
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.20
PDF

Noty o autorach

Halina Chałacińska
235
Noty o Autorach
PDF