Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy"

Opublikowane: 2012-12-15

Słowo wstępne

Beata Waligórska-Olejniczak, Halina Chałacińska

5-15

Piękno w nauce

Urszula Jorasz

23-30

Noty o Autorach

Halina Chałacińska

235