Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii
PDF

Jak cytować

Malej, I. (2018). Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 127–136. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.12

Abstrakt

Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.12
PDF