"Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości

Main Article Content

Aurelia Kotkiewicz

Abstrakt

Piękny człowiek Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotkiewicz, A. (2018). "Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 175-184. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.16
Dział
Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze