"Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości
PDF

Jak cytować

Kotkiewicz, A. (2018). "Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 175–184. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.16

Abstrakt

Piękny człowiek Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.16
PDF