Piękno "Na wspak" – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu

Main Article Content

Hanna Ciszek

Abstrakt

Piękno Na wspak – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciszek, H. (2018). Piękno "Na wspak" – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 121-126. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.11
Dział
Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze