Piękno "Na wspak" – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu
PDF

Jak cytować

Ciszek, H. (2018). Piękno "Na wspak" – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 121–126. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.11

Abstrakt

Piękno Na wspak – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu
https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.11
PDF