Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective

Main Article Content

Marlena Bielak

Abstrakt

Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielak, M. (2019). Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (11), 7-21. https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.01
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marlena Bielak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

doktor nauk humanistycznych, językoznawca, anglistka, starszy wykładowca w Instytucie Humanistycznym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Bibliografia

 1. Bielak, M. 2009. “Formation of the transcommunicator as the goal of non-native language teaching”. In: Lankiewicz, H. (ed.). On language and culture – interdisciplinary studies. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
 2. Blom, J.P. and J.J. Gumperz. 1971. “Social meaning in linguistic structures: code-switching in Norway”. In: Dil, A.S. (ed.). Language in social groups. Essays by John J. Gumperz. Stanford: Stanford University Press. 97–113.
 3. Gumperz, J.J. and R. Wilson. 1971. “Convergence and creolization: a case from Indo-Aryan/Dravidian border in India”. In: Dil, A.S. (ed.), Language in social groups. Essays by John J. Gumperz. Stanford: Stanford University Press. 151–167.
 4. Labov, W. 1963. “The social motivation of a sound change”. Word 19. 273–309.
 5. Puppel, S. 2004. “An outline of domain-resource-agent-access-managment (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Oikeios Logos 1, 1–26.
 6. Puppel, S. 2007a. Ochrona języków naturalnych. Podstawowe dokumenty dotyczące ochrony języków naturalnych jako języków narodowych i etnicznych oraz prawa do ich używania, wraz z bibliografią dotyczącą wkładu językoznawstwa do dyskusji nad problemem ochrony języków naturalnych, ich utrzymywania i planowania językowego. Poznań: KEKO UAM.
 7. Puppel, S. 2007b. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej”. In: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo- kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Tom I. Poznań: KEKO UAM. 79–94.
 8. Puppel, S. 2007c. „Tężyzna języków naturalnych”. In: Chałacińska-Wiertelak, H. and K. Kropaczewski. (eds.). Dyskurs wielokulturowy. Prace humanistycznego centrum badań. Łódź: Drukarnia i Wydawnictwo PIKTOR. 7–15.
 9. Puppel, S. and J. Puppel. 2005. „Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty-język globalny-język sąsiedni na przykładzie triady: język polski-język angielski- język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii”. In: Puppel, S. (ed.). Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom VII. Poznań: KEKO UAM. 55–95.
 10. Trudgill, P. 2002. Sociolinguistic variation and change. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 11. Winford, D. 2003. An introduction to contact linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.