Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective
PDF

Jak cytować

Bielak, M. (2019). Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (11), 7–21. https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.01

Abstrakt

Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.01
PDF

Bibliografia

Bielak, M. 2009. “Formation of the transcommunicator as the goal of non-native language teaching”. In: Lankiewicz, H. (ed.). On language and culture – interdisciplinary studies. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Blom, J.P. and J.J. Gumperz. 1971. “Social meaning in linguistic structures: code-switching in Norway”. In: Dil, A.S. (ed.). Language in social groups. Essays by John J. Gumperz. Stanford: Stanford University Press. 97–113.

Gumperz, J.J. and R. Wilson. 1971. “Convergence and creolization: a case from Indo-Aryan/Dravidian border in India”. In: Dil, A.S. (ed.), Language in social groups. Essays by John J. Gumperz. Stanford: Stanford University Press. 151–167.

Labov, W. 1963. “The social motivation of a sound change”. Word 19. 273–309.

Puppel, S. 2004. “An outline of domain-resource-agent-access-managment (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Oikeios Logos 1, 1–26.

Puppel, S. 2007a. Ochrona języków naturalnych. Podstawowe dokumenty dotyczące ochrony języków naturalnych jako języków narodowych i etnicznych oraz prawa do ich używania, wraz z bibliografią dotyczącą wkładu językoznawstwa do dyskusji nad problemem ochrony języków naturalnych, ich utrzymywania i planowania językowego. Poznań: KEKO UAM.

Puppel, S. 2007b. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej”. In: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo- kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Tom I. Poznań: KEKO UAM. 79–94.

Puppel, S. 2007c. „Tężyzna języków naturalnych”. In: Chałacińska-Wiertelak, H. and K. Kropaczewski. (eds.). Dyskurs wielokulturowy. Prace humanistycznego centrum badań. Łódź: Drukarnia i Wydawnictwo PIKTOR. 7–15.

Puppel, S. and J. Puppel. 2005. „Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty-język globalny-język sąsiedni na przykładzie triady: język polski-język angielski- język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii”. In: Puppel, S. (ed.). Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom VII. Poznań: KEKO UAM. 55–95.

Trudgill, P. 2002. Sociolinguistic variation and change. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Winford, D. 2003. An introduction to contact linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.

LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.