Nr 11 (2011)

Językoznawstwo

Marlena Bielak
7-21
Relation between Polish and English culture in the process of English language teaching and learning in the trans-perspective
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.01
PDF
Jerzy Kaliszan
23-26
On the functional parallelism between word formation and form-building in Russian
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.02
PDF
Elżbieta Kazimierska
27-38
Die Mittel des Ausdrucks der Direktionalität im Deutschen
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.03
PDF
Joanna Kic-Drgas
39-47
Zwischen Instruktion und Konstruktion – eine neue Perspektive für den Fremdsprachenunterricht im Seniorenalter
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.04
PDF
Tư Lê Đình
49-71
NGỮ NGHĨA HÓA LIÊN NGÔN NGỮ QUA ĐỐI CHIẾU BA-VIỆT VỀ PHẠM TRÙ THỜI (Semantyzacja międzyjęzykowa w świetle kontrastu kategorii czasu języka polskiego i wietnamskiego)
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.05
PDF
Małgorzata Mróz
73-86
Population background: bilingualism, Polish language schools, and Polonia in the United States
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.06
PDF
Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
87-102
Extraversion/introversion and foreign language speaking skills
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.07
PDF
Eugeniusz Rajnik
103-121
Substantivische Derivate mit Fremdpräfixen im Dänischen
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.08
PDF
Agnieszka Świrko
123-131
Fremdsprachenunterricht mit blinden und sehgeschädigten Schülern
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.09
PDF
Jerzy Zybert
133-145
Building learner autonomy through strategy training
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.10
PDF
Jerzy Zybert
147-160
On problems with managing a language class
https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.11
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
213-214
Noty o autorach
PDF