Późne utwory Kawafisa

Main Article Content

Krystyna Tuszyńska

Abstrakt

Późne utwory Kawafisa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tuszyńska, K. (2019). Późne utwory Kawafisa. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (11), 185-195. https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.14
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Krystyna Tuszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM doktor habilitowany, literaturoznawca, neohellenistka, kierownik Zakładu Neohellenistyki, Instytut Językoznawstwa UAM