Population background: bilingualism, Polish language schools, and Polonia in the United States

Main Article Content

Małgorzata Mróz

Abstrakt

Population background: bilingualism, Polish language schools, and Polonia in the United States

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mróz, M. (2019). Population background: bilingualism, Polish language schools, and Polonia in the United States. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (11), 73-86. https://doi.org/10.14746/snp.2011.11.06
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Małgorzata Mróz

doktor nauk humanistycznych, językoznawca, anglistka

Referencje

 1. Ambasada RP w Waszyngtonie. 2004. Szkoły Polonijne w Stanach Zjednoczonych.
 2. Brewster, A. 1995. Literary formations: postcoloniality, nationalism, globalism. Melbourne: Melbourne University Press.
 3. Brisk, M., A. Burgos, and S. Hamerla. 2004. Situational context of education: a window into the world of bilingual learners. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 4. Brożek, A. 1990. “Liczebność ludności polskiej i pochodzenia polskiego w jej największych skupiskach osiedlenia”. In: Miodunka, W. (ed.). Język polski w świecie. Warszawa- Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 5. Crystal, D. 1997. English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Dubisz, S. 1989. „Polonia i jej język”. In: Rybicka-Nowacka, H. and J. Porayski-Pomsta (eds.). Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 7. Eilers, R.E., B. Zurer Pearson, and A.B. Cobo-Lewis. 2006. “Social factors in bilingual development: the Miami experience”. In: McCardle, P. and E. Hoff (eds.). Childhood bilingualism: research on infancy through school age. Clevedon, UK: Multilingual
 8. Matters.
 9. Fuligni, A. and H. Yoshikawa. 2004. “Parental investments in children in immigrant families”. In: Kalil, A. and T. DeLeire (eds.). Parent investments in children: Resources and behaviors that promote success. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 10. Kowalikowa, J. 1989. “Założenia metodologiczne nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych”. In: Rybicka Nowacka, H. and J. Porayski-Pomsta (eds.). Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 11. Krolikowski, W. P. 1981. „Poles in America: maintaining the ties”. Theory into Practice 20.1. 52–57.
 12. Kucha, R. 1986. „Z zagadnień oświaty polonijnej w USA po II Wojnie Światowej”. In: Koprukowniak, A. (ed.). Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Kuzniewski, A. 1975. „Boot straps and book learning: reflections on the education of Polish Americans”. Polish American Studies 23.2. 5–26.
 14. Lambert, W.E. and D.M. Taylor. 1998. Assimilation versus multiculturalism: the views of urban Americans”. Sociological Forum 3.1. 72–88.
 15. Lieberson, S. 1980. A piece of the pie: blacks and white immigrants since 1880. Berkeley, C.A.: University of California Press.
 16. Miąso, J. 1970. Dzieje oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 17. Mikoś, M.J. 1990. „Historia nauczania języka polskiego w Stanach Zjednoczonych”. In: Miodunka, W. (ed.). Język polski w świecie. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Miodunka, W. 1990. „Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych”. In: Miodunka, W. (ed.). Język polski w swiecie. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo
 19. Naukowe.
 20. Nir, R. 1989. Etniczność, życie społeczne i kulturalne Polonii. Stevens Point, WI: A. R. Poray Book Publishing.
 21. Pawlusiewicz, M. 2005. Sercem w stronę ojczyzny. Podręcznik dla klasy VI. Chicago: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, Polish Teacher Association.
 22. Pong, S.-L., L. Hao and E. Gardner. 2005. “The roles of parenting styles and social capital in the school performance of immigrant Asian and Hispanic adolescents”. Social Science Quarterly 86.4. 928–950.
 23. Portes, A. and H. Lingin. 1998. “E Pluribus Unum: bilingualism and the loss of language in the second generation”. Sociology of Education 71.4.
 24. Razynska, K. 2004. Polish supplementary schools as co-ethnic communities: exploring the relationship between Polish supplementary schools and parental involvement of Polish parents in their children’s education. Cambridge, Mass.: Harvard University. Unpublished MA thesis.
 25. Ronowicz, E.A. 1990. “Problemy uczenia i zachowania języka polskiego u dzieci imigrantów i nastolatków w Australii”. In: Miodunka, W. (ed.). Język polski w świecie. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 26. Rumbaut, R.G. 2000. „Children of immigrants and their achievement: the role of family, acculturation, social class, gender, ethnicity and school context”. Retrieved on 18.02.2009
 27. from http://www.hks.harvard.edu/inequality/Seminar/Papers/Rumbaut2.pdf.
 28. Rumbaut, R.G. 1994. The Crucible within: Ethnic Identity, Self Esteem and Segmented Assimilation among Children of 748–794.
 29. Saunders, G. 1982. Bilingual children: guidance for the family. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
 30. Shmid, C.L. 2001. “Educational achievement, language minority students, and the new second generation”. Sociology of Education 74. 71–87.
 31. Zhou, M. 1997. “Growing up American: the challenges confronting immigrant children and children of immigrants”. Annual Review of Sociology 23.
 32. www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf; last retrieved on 27.01.2009.
 33. www.census.gov/prod/2004pubs/c2kbr-35.pdf; last retrieved on 27.01.2009.
 34. www.dziennink.com; last retrieved on 27.01.2009.
 35. www.kosciuszkofoundation.org; last retrieved on 24.02.2009.
 36. www.massgeneral.org/interpreters; last retrieved on 24.02.2009.
 37. www.wielkaorkiestra.com; last retrieved on 26.02.2009.
 38. www.whiteeaglesnews.com; last retrieved on 27.01.2009.