Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii
PDF

Jak cytować

Bogusławska-Tafelska, M. (2019). Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 23–35. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.02

Abstrakt

Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.02
PDF

Bibliografia

Altarriba, J. i R.R. Heredia. 2008. An introduction to bilingualism. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Bogusławska-Tafelska, M. 2008. ‘Cognitivism in linguistics. Why sciences are to fall into one interdisciplinary paradigm’. W zbiorze: Puppel, S. and M. Bogusławska-Tafelska (red.). 45–60.

Fill, A. i P. Mϋhlhäusler (red.). 2001. The ecolinguistic reader. London/New York: Continuum.

Harley, T.A. 2008. The psychology of language. From data to theory. New York: Psychology Press.

Kiklewicz, A. 2009. ‘A distributional model of language variants’ (oddany do druku).

Meyerhoff, M. 2007. Introducing sociolinguistics. New York: Routledge.

Popper, K.R. 2007. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Puppel, S. (red.). 1995. The biology of language. Amsterdam: John Benjamins.

Puppel, S. (red.). 2007. Społeczeństwo – kultura – język. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.

Puppel, S. 2008. ‘Communicology: remarks on the reemergence of a paradigm in communication studies’. W zbiorze: Puppel, S. and M. Bogusławska-Tafelska (red.). 11–22.

Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska (red.). 2008. New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM.

Trudgill, P. 2000. Sociolinguistics: an introduction to language and society. London: Penguin Books.

Van Dijk, T.A. 2008. Discourse and context. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilson, R.A. i F.C. Keil (red.). 1999. The MIT encyclopedia of the cognitive sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press.