Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii

Main Article Content

Marta Bogusławska-Tafelska

Abstrakt

Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogusławska-Tafelska, M. (2019). Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 23-35. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.02
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marta Bogusławska-Tafelska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

doktor, anglista, językoznawca, adiunkt w Instytucie Neofilologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia

 1. Altarriba, J. i R.R. Heredia. 2008. An introduction to bilingualism. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Bogusławska-Tafelska, M. 2008. ‘Cognitivism in linguistics. Why sciences are to fall into one interdisciplinary paradigm’. W zbiorze: Puppel, S. and M. Bogusławska-Tafelska (red.). 45–60.
 3. Fill, A. i P. Mϋhlhäusler (red.). 2001. The ecolinguistic reader. London/New York: Continuum.
 4. Harley, T.A. 2008. The psychology of language. From data to theory. New York: Psychology Press.
 5. Kiklewicz, A. 2009. ‘A distributional model of language variants’ (oddany do druku).
 6. Meyerhoff, M. 2007. Introducing sociolinguistics. New York: Routledge.
 7. Popper, K.R. 2007. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Puppel, S. (red.). 1995. The biology of language. Amsterdam: John Benjamins.
 9. Puppel, S. (red.). 2007. Społeczeństwo – kultura – język. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 10. Puppel, S. 2008. ‘Communicology: remarks on the reemergence of a paradigm in communication studies’. W zbiorze: Puppel, S. and M. Bogusławska-Tafelska (red.). 11–22.
 11. Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska (red.). 2008. New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM.
 12. Trudgill, P. 2000. Sociolinguistics: an introduction to language and society. London: Penguin Books.
 13. Van Dijk, T.A. 2008. Discourse and context. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Wilson, R.A. i F.C. Keil (red.). 1999. The MIT encyclopedia of the cognitive sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press.