Nr 10 (2009)

Językoznawstwo

Jerzy Bańczerowski
7-22
Aspects of Chinese phonotactics against a comparative background of Polish. Dubieties and prospects (A preliminary draft)
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.01
PDF
Marta Bogusławska-Tafelska
23-35
Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.02
PDF
Svitlana Druzenko
37-47
Wielojęzyczność Unii Europejskiej. Problemy językowe i terminologiczne prawa Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.03
PDF
Jerzy Kaliszan
49-53
On the formal parallelism between word formation and inflection in Russian
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.04
PDF
Kazimiera Myczko
55-65
Auswendiglernen in der Perspektive der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.05
PDF
Vernon Nowicki
67-96
Communicative and cultural considerations in the teaching of second languages
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.06
PDF
Stanisław Puppel
97-109
The protection of natural language diversity – fancy or duty?
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.07
PDF
Czesława Schatte
111-126
Zur Benennungspraxis in deutschen und polnischen Horoskopen am Beispiel der Frauenpresse
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.08
PDF
Barbara Skowronek
127-136
Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.09
PDF
Józef Sypnicki
137-144
Kilka uwag o pejoratywizacji zapożyczeń
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.10
PDF
Zofia Szwed
145-151
Флексия -а/-у в родительном падеже единственного числа имен существительных мужского рода в русской деловой письменности начала XVI века
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.11
PDF
Anna Urban
153-159
Zur wörtlichen Lesart von Phraseologismen anhand von Beispielen aus »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.12
PDF
Janina Wiertlewska
161-174
Autonomizacja procesu uczenia się języka obcego, na przykładzie języka angielskiego, jako przejaw trendów panujących w dydaktyce języków obcych w Polsce w dobie transformacji
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.13
PDF
Jolanta Zając
175-184
Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.14
PDF
Jerzy Zybert
185-191
Young learners’ contribution to foreign language learning
https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.15
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
240-241
Noty o autorach SNP X
PDF