Nr 10 (2009)

Językoznawstwo

Jerzy Bańczerowski
7-22
Aspects of Chinese phonotactics against a comparative background of Polish. Dubieties and prospects (A preliminary draft)
PDF
Marta Bogusławska-Tafelska
23-35
Ekolingwistyczne aspekty adaptacji Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii
PDF
Svitlana Druzenko
37-47
Wielojęzyczność Unii Europejskiej. Problemy językowe i terminologiczne prawa Unii Europejskiej
PDF
Jerzy Kaliszan
49-53
On the formal parallelism between word formation and inflection in Russian
PDF
Kazimiera Myczko
55-65
Auswendiglernen in der Perspektive der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
PDF
Vernon Nowicki
67-96
Communicative and cultural considerations in the teaching of second languages
PDF
Stanisław Puppel
97-109
The protection of natural language diversity – fancy or duty?
PDF
Czesława Schatte
111-126
Zur Benennungspraxis in deutschen und polnischen Horoskopen am Beispiel der Frauenpresse
PDF
Barbara Skowronek
127-136
Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts
PDF
Józef Sypnicki
137-144
Kilka uwag o pejoratywizacji zapożyczeń
PDF
Zofia Szwed
145-151
Флексия -а/-у в родительном падеже единственного числа имен существительных мужского рода в русской деловой письменности начала XVI века
PDF
Anna Urban
153-159
Zur wörtlichen Lesart von Phraseologismen anhand von Beispielen aus »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«
PDF
Janina Wiertlewska
161-174
Autonomizacja procesu uczenia się języka obcego, na przykładzie języka angielskiego, jako przejaw trendów panujących w dydaktyce języków obcych w Polsce w dobie transformacji
PDF
Jolanta Zając
175-184
Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego
PDF
Jerzy Zybert
185-191
Young learners’ contribution to foreign language learning
PDF

Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo

Danuta M. Augustyniak, Krystyna Tuszyńska-Maciejewska
195-201
Sztuka ascezy – Salvatores Dei – tworzenie Nowego Boga przez Nikosa Kazantzakisa
PDF
Ares Chadzinikolau
203-221
Renesans grecki 1453–1669
PDF
Krystyna Tuszyńska-Maciejewska
223-230
„Reportaż z głębi wieków”, czyli o liryce Konstandinosa Kawafisa
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
240-241
Noty o autorach SNP X
PDF