Young learners’ contribution to foreign language learning

Main Article Content

Jerzy Zybert

Abstrakt

Young learners’ contribution to foreign language learning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zybert, J. (2019). Young learners’ contribution to foreign language learning. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 185-191. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.15
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Zybert, Uniwersytet Warszawski

profesor UW, doktor habilitowany, anglista, językoznawca, pracownik Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Referencje

  1. Droździał-Szelest, K. 1977. Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań: Motivex.
  2. Halliwell, S. 1998. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow: Longman.
  3. Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: WSiP.
  4. O’Malley, J.M. and A. Uhl Chamot. 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
  5. Zybert, J. 2001. “Language learning strategies: some pedagogical implications”. Scripta Neofilologica Posnaniensia III: 151–159.
  6. Zybert, J. 2005 “Another learning strategy?” Studia Anglica Posnaniensia 41: 199–209.