Kilka uwag o pejoratywizacji zapożyczeń

Main Article Content

Józef Sypnicki

Abstrakt

Kilka uwag o pejoratywizacji zapożyczeń

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sypnicki, J. (2019). Kilka uwag o pejoratywizacji zapożyczeń. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 137-144. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.10
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Józef Sypnicki

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, romanista, językoznawca

Bibliografia

 1. Anusiewicz, J. i J. Bartmiński. 1998. „Stereotyp jako przedmiot lingwistyki”. Język a kultura. Vol. 12. Wrocław: TPPW.
 2. Bartmiński, J. 1999. Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Damborský, J. 1966. „Sdružená pojenováni francouzského typu v polštiné”. In: Studia językoznawcze poświęcone prof. dr S. Rospondowi. Wrocław, 105–114.
 4. Dauzat, A., Dubois J. Mitterand H. 1971. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. Larousse.
 5. Delacroix, H. 1923. „Linguistique et psychologie”. Journal de Psychologie XX, 798–825.
 6. Deroy, L. 1956. L’emprunt linguistique. Paris.
 7. Hope, T.E. 1971. Lexical Borrowing in the Romance Languages. Vol. I. Oxford.
 8. Langacker, R. W. 1995. Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Marouzeau, J. 1923. „Language affectif et language intellectuel”. Journal de Psychologie XX, 560–577.
 10. Pisani, V. 1946. Sull’imprestito, in: Linguistica générale ed indoeuropea, Milano.
 11. Robert, P. 1967. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.
 12. Rymut, K. 1991. Nazwiska Polaków. Wrocław: Ossolineum.
 13. Sapir, E. 1970. Le language. Paris, 189 ss.
 14. Sauvageot, A. 1964. Portrait du vocabulaire français. Paris.
 15. Skwarczyńska, S. 1937. „Estetyka makaronizmu”. W zbiorze: Prace ofiarowane K. Wóycickiemu. Wilno, 337–370.
 16. Stomma, L. 2000. Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych. Warszawa.
 17. Sypnicki, J. 1980. „Sur certains aspects du fonctionnement des emprunts dans le lexique”. Studia Romanica Posnaniensia VII, 129–136.
 18. Sypnicki, J. 1983. „De quelques types de formation analytique des unités lexicales composées en polonais”. Studia Romanica Posnaniensia X, 41–47.
 19. Sypnicki, J. Réflexions sur certains aspects du fonctionnement des emprunts dans le lexique en contexte de la globalisation (Uniwersytet Gdański, 21–22 czerwca 2007, w druku).
 20. Vendryès, J. 1968. Le langage. Paris, 232 ss.
 21. Weinreich, U. 1964. Languages in contac: findings and problem. 3e édition. La Hague.
 22. Wierzbicka, A. 1999. Język – umysł – kultura. Warszawa: PWN.