Dyskurs diet odchudzających we współczesnej włoskiej prasie kobiecej. Analiza jakościowa

Main Article Content

Joanna Ozimska

Abstrakt

The discourse of slimming diets in contemporary Italian women's press. Qualitative analysis. Based on a corpus of articles extracted from contemporary Italian female magazines (2021) Donna Moderna and Grazia, this paper examines the nature of discourse of slimming diet. It is shown that the discourse has changed compared to the study conducted on the material from 2005-2008. Altogether 29 monthly issues have been analyzed. Currently emerging corpus does not contain many persuasive techniques related to emotions (Aristotle's pathos), the credibility of provided advice is enhanced mostly by arguments from authority (ethos). The innovation thus lies in the references to currently important societal topics, such as ecology (a manifestation of linguistic fashion). The research based on a rhetorical tools and analysis of press discourse shows that the topic of weight loss is treated nowadays with greater awareness and is being transferred to the pages of the men's press, in women's magazines its place is taken by e.g., cosmetic-surgical, or ecologic discourse. The conclusions from own research have been preceded by a review of theoretical issues in the field of a modern concept of a slimming diet, myth of beauty, development of the press in Italy, the role of cuisine and food in the Italian women's press.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ozimska, J. (2021). Dyskurs diet odchudzających we współczesnej włoskiej prasie kobiecej. Analiza jakościowa. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, 187-209. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.07
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Joanna Ozimska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Italianistyki

Joanna Ozimska – doktor nauk humanistycznych, italianistka, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Italianistyki, Wydział Filologiczny UŁ.

Referencje

 1. Błajet, P. 2005. Ciało w kulturze współczesnej: wątki socjopedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 2. Flandrin, J.-L. 1999. “The humanization of eating behaviors”. W zbiorze: Flandrin, J.-L. i M. Montanari (red.). Food : a culinary history from antiquity to the present. New York: Columbia University Press. 13-20.
 3. Giddens, A. 2012. Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Karczewska, M. 2018. Forestierismi nella stampa femminile italiana e francese. Analisi qualitativa e quantitativa. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 5. Kędzierska, B. 2015. „Media as a source of challenges for a contemporary woman”. W zbiorze: Zawisza, E. i M. Lubińska-Bogacka (red.). Kobieta w mozaice kulturowej. Rola stereotypów i kultury w kreacji kobiecości, tom 1. Kraków: Wydawnictwo «scriptum». 141-151.
 6. Kimmel, M. 2015. Społeczeństwo genderowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Lisowska-Magdziarz, M. 2006. Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Mazzini, I. 1999. “Diet and medicine in the ancient world”. W zbiorze: Flandrin, J.-L. i M. Montanari (red.). Food : a culinary history from antiquity to the present. New York: Columbia University Press. 141-152.
 9. Mennell, S. 1987. “On the civilizing of appetite”. Theory, Culture & Society 4, 373-403.
 10. Montanari, M. 1999. “Food systems and models of civilization”. W zbiorze: Flandrin, J.-L. i M. Montanari (red.). Food : a culinary history from antiquity to the present. New York: Columbia University Press. 69-78.
 11. Ozimska, J. 2019. “La persuasione nel discorso delle diete dimagranti – il caso della rivista femminile italiana Donna Moderna”. Neophilologica 31. 276-302.
 12. Płonka-Syroka, B. 2018. „Wstęp”. W zbiorze: Płonka-Syroka, B. i H. Grajeta (red.). Historia diety i kultury odżywiania, tom 1. Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 13. Prost, A. i G. Vincent. 2006. Historia życia prywatnego - tom 5: Od I wojny światowej do naszych czasów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 14. Puto, M. 2014. „Ciało i cielesność współczesnej kobiety jako sposób kształtowania własnej tożsamości (na przykładzie współczesnej prozy włoskiej)”. W zbiorze: Zawisza, E. i M. Lubińska-Bogacka (red.). Kobieta w mozaice kulturowej. Rola stereotypów i kultury w kreacji kobiecości, tom 1. Kraków: Wydawnictwo «scriptum».
 15. Rebrovick, T. 2015. “The Politics of Diet: «Eco-dietetics», Neoliberalism, and the History of Dietetic Discourses”. Political Research Quarterly 68 4. 678-689.
 16. Rodgers, R.F. 2016. “The role of the “Healthy Weight” discourse in body image and eating concerns: An extension of sociocultural theory". Eating Behaviors 22. 194-198.
 17. Surendra, A. 2019. Moda językowa na zapożyczenia angielskie w prasie kobiecej. Poznań: Silva Rerum.
 18. Tokarz, M. 2002. “Argumentacja i perswazja”. Filozofia Nauki 3-4. 5-39.
 19. Turner, B.S. 1982. “The discourse of diet”. Theory, Culture & Society 1. 23-32.
 20. Wiśniewska, M. 2012. „Żywność, życie i turystyka w stylu «slow»”. Zarządzanie i Finanse 3, 161-173.
 21. Wolf, N. 2014. Mit urody. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 22. Ziomek, J. 2000. Retoryka opisowa. Wrocław: Ossolineum.
 23. Materiał badawczy:
 24. Donna Moderna. 2021. Numery (łącznie 16): 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
 25. Grazia. 2021. Numery (łącznie 13): 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18-19, 20.