Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej
PDF

Słowa kluczowe

ḥsāb Ḡaylān
kalendarz rolniczy
tunezyjski kalendarz rolniczy
kalendarz arabski
tunezyjski dialekt

Jak cytować

Oueslati, J. (2022). Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, 115–151. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.07

Abstrakt

The aim of this article is to shed light on selected sociolinguistic aspects of one of Tunisian most important agricultural heritage, the agricultural calendar. In Tunisia’s cultural heritage, there is a legend about Ḡaylana, its calendar and the way the agricultural year is divided. Tunisians for generations have believed that the shepherd Ḡaylān created the first agricultural calendar known throughout North Africa as ‘ḥsāb Ḡaylān’ ( (حساب غيلان [Ḡaylān’s calendar], ‘il-yawmiyya il-filāḥiyya’ ( اليومية الفلاحية ) [agricaltural calendar] also called ‘il-yawmiyya il-ʽarbī’ ( اليومية العربي ) [Arabic calendar]. The language spoken by Tunisian farmers on a daily basis is full of words and expressions that are hard to find in the language of city dwellers who perceive time according to the solar (Gregorian) calendar. This makes it possible to speak of a Tunisian agricultural dictionary. Everyday language, customs and work of farmers are closely related to the passing of the year. This cycle gives rhythm to the lives of the older generation of Tunisians. The research material that has been collected confirms the richness of the agricultural dictionary, and the analytical and comparative research shows the specificity of agricultural vocabulary, as it is difficult to analyze their language and cultural and social levels separately.

https://doi.org/10.14746/snp2022.22.07
PDF

Bibliografia

Al-ʽAyyārī, R. 2018. „Qiṣaṣ az-zaytūn fī-Tūnus qidam at-tārīẖ wa-barakt al-ǧuḡrāfiyā”. Ultra Tūnis. [dostęp 02.05.2022]

Al-Ḫmīrī, A-ṭ-Ṭ. 1998. Qāmūs al-ʽādāt wa-t-taqālīd at-Tūnusiyya. Tūnus: Ad-Dār at-Tūnusiyya li-n-našr.

Al-Ḫmīrī, A-ṭ-Ṭ. 1967. Muntaẖabāt min-al-amṯāl al-ʽāmiyya at-Tūnusiyya. Tūnus: Ad-Dār at-Tūnusiyya li-n-Našr.

Al-Kaʽʽāk, ʽU. 1957. Al-ʽādāt wa-t-taqāljd at-tūnusiyya. Tūnus: Ad-Dār at-Tūnusiyya li-n-našr.

Al-marzūqī, M. 1984. Maʽa al-badw fī-ḥillihim wa-tirḥālihim. Tūnus/Lībyā: Ad-Dār al-ʽArabiyya li-l-kitāb.

Al-marzūqī, M. 1967. Al-ʼAdab aš-šaʽbī fī-Tūnus. Tūnis: Ad-Dār at-Tūnusiyya li-n-Našr.

An-Nayfar, S. 2021. „Ar-Ruznāma al-filāḥiyya aṯbatat diqqatahā”. [dostep 01.05.2022]

An-Nāyib, L. 2020. „Al-Layālī al-bīḍ wa-at-taqwīm al-filāḥī dalīl al-fallāḥīn fī-istiqrāʽ al-munāẖ”. [dostęp 01.05.2022]

Ar-rizgī, M-Aṣ-Ṣ, 2010. Al-amṯāl aš-šaʽbiyya at-Tūnusiyya wa-mā ǧarā maǧrāhā. Tūnus: Dār saḥar li-n-našr.

Aš-Šʽībī, Ṣ. 2017. „Māt ḡaylān wa-lakin”. Ǧarīdat al-Wasaṭ at-Tūnusī. [dostęp 30.04.2022]

As-Sūsī, R. „Al-Uklāt aš-šaʽbiyya bi-š-šamāl al-ḡarbī”. Turāṯī at-Tūnusī. [dostęp 10.05.2022]

Bawwābit Tūnus. 2021. „Bayna al-mawrūṯ aš-šaʽbī wa-al-ẖurāfa aṣl tasmiyat girrit al-ʽanz wa-dalālātuhu”.

https://tunigate.net/posts/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D8%B9%D8%A-8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A

Ben ʽLiy, M. Aṣ-Ṣ. „At-Taqwīm”. Al-ʼAraḍ wa-al-fallāḥ TV. https://www.youtube.com/watch?v=tR_PjjrEjyA [dostęp 03.05.2022]

Ben ʽLiy, M-Iṣ-Ṣ. „Il-Lyālī il-bīḍ wa-al-layālī as-sūd fī-at-tārīẖ aš-šaʽbī”. DZ Al-mufīd. https://www.youtube.com/watch?v=_xZ0U-Me-ZU [dostęp 03.05.2022]

Būlīfa, ʽA. 2015. „Tāwnāt nat tanbuš fi-turāṯ ǧbāla il-lyālī wi-ḥkūza wa-mawt l-arḍ wi-l-ʽunṣura wi-ṣ-ṣmāyim”. Taounate. https://taounate.net/archives/2866 [dostęp 03.05.2022]

Burṭāl, Ḥ. „Al-Manāzil al-filāḥiyya wa-l-qwāl al-maʼṯūra”. https://www.youtube.com/watch?v=3QQgoH96Iro [dostęp 03.05.2022]

Ḏihnī, M. 1972. Al-Adab aš-šaʽbī mafhūmuhu wa-maḍmūnuhu. Al-Qāhira: Maktabat al-Anǧlūmiṣriyya.

Ǧʽīdān, M. 2020. „At-Taqwīm al-filāḥī ḏākirat al-fallāḥīn fī-istiqrāʼal-munāẖ”. Ultra Tūnis. [dostęp 29.04.2022]

Ḥammūda, I. „Girrit il-ʽanz fī-ʽid il-ḥub”. Ḥkāyāt tūnsiyya minsiyya. https://www.youtube.com/watch?v=FMictfMi0Kk [dostęp 02.05.2022]

Ibrāhīm, N. 1973. Ad-Dirāsāt aš-šaʽbiyya bayna an-naẓariyya wa-at-taṭbīq. Al-Qāhira: Maktabat al-Qāhira al-Ḥadīṯa.

Maḥǧūb, M-Al-A. „Al-Uklāt aš-šaʽbiyya bi-Nifzāwa”. Turāṯī at-Tūnusī. [dostęp 10.05.2022]

Muntadā al-qiṣaṣ wa-r-riwāyāt, ”Girrit al-ʽanz”. Afriqa Sat. [dostęp 02.05.2022]

Oueslati, J. 2019. „The Immortality of Folktales by Abdelaziz El-Aroui”. Rocznik Orientalistyczny, T. LXXII, Z. 2, s. 92-125.

Sʽīdān, A. „Girrit al-ʽanz”. Aršīf muḡannī wa-qāfiya naṣ Fāʼiza Al-Masʽūdī tarǧamat li-d-dāriǧa wa-ḥaky Ali Sʽīdān. https://www.youtube.com/watch?v=2xXKjFaWAto. [dostęp 02.05.2022]

Sʽīdān, A. „Amṯāl filāḥiyya taqlīdiyya fī-al-ayyām wa-al-fuṣūl”. Min al-amṯāl al-murṭabita bil-fuṣūl wa-al-filāḥa at-taqlīdiyya ǧamʽ Fāʼiza al-Masʽūdī. https://www.youtube.com/watch?v=Olku_22pxWo [dostęp 02.05.2022]

Sʽīdān, A. „Girrit Ḥayyān sard taqlīdī li-l-ayyām wa-al-fuṣūl”. Aršīf muḡannī wa-qāfiya naṣ Fāʼiza Al-Masʽūdī tarǧamat li-d-dāriǧa wa-ḥaky Ali Sʽīdān. https://www.youtube.com/watch?v=1BDbg1JEAsc. [dostęp 02.05.2022]

Sʽīdān, A. „Ḥisāb Ḡaylān fī-l-fuṣūl wa-ayyām al-ʽām”. https://www.youtube.com/watch?v=2b--V--TdB0M [dostęp 02.05.2022]

Sʽīdān, A. „Nuzūl al-ǧamrāt”. Aršīf muḡannī wa-qāfiya naṣ Fāʼiza Al-Masʽūdī tarǧamat li-d-dāriǧa wa-ḥaky Ali Sʽīdān. https://www.youtube.com/watch?v=4_HgygdV65U [visited 02.05.2022]

Tafroute, S. 2021. „Al-Usṭūra al-amāzīḡiyya تراغمث ن سآ -yawm al-ʽaǧūz”. Ǧarīdat al-ʽālam alamāzīḡī. https://amadalamazigh.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B3-%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84/ [dostęp 10.05.2022]