Tom 22 (2022)
SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA
Pełny numer
PDF

Strony: tytułowa i redakcyjna

3-4
Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Marlena Iwona Bielak
7-23
Rozwój kompetencji komunikacyjnej studenta specjalności ‘Język angielski w biznesie i zarządzaniu’ oraz ‘Lektor i tłumacz języka angielskiego’ w przestrzeni uczelni o profilu praktycznym
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.01
PDF
Maciej Buczowski, Marta Eliza Strukowska
25-37
Speech act-based legitimisation in selected inaugural speeches of British Prime Ministers
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.02
PDF (English)
Dominika Dykta, Lucyna Marcol-Cacoń
39-53
O specyfice włoskich tekstów prasowych
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.03
PDF
Judyta Filar-Pieczkowska
55-67
Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym. Obserwacje poszerzone o doświadczenia w nauczaniu podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.04
PDF
Dominika Glinkowska
69-96
Rysunek dziecka jako komunikat w diadzie komunikacji wizualnej dorosły- dziecko
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.05
PDF
Marta Koszko
97-113
Znikające świadectwo wielokulturowej tradycji miasteczek oraz ich lokalnego dziedzictwa na przykładzie pejzażu językowego Dzierżoniowa (Rychbach/Reichenbach).
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.06
PDF
Jamila Oueslati
115-151
Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.07
PDF
Joanna Puppel
153-156
Gestural minds unfolding: on becoming fully equipped and fully licensed gestural signers
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.08
PDF (English)
Stanisław Puppel
157-168
O zjawisku uścisku imperatywnego i życiu człowieka w dwóch ‘domach’ i dwóch podwójnych helisach w kontekście ‘języka państwowego’
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.09
PDF
Barbara Skowronek
169-178
Dysfunkcja słuchu nie jest przeszkodą w uczeniu się języka obcego
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.10
PDF
Artur Urbaniak
179-192
Contemporary homo politicus as an ideal orator. A pragmalinguistic analysis of the inaugural addresses of American presidents from 1981 to 2021
https://doi.org/10.14746/snp2022.22.11
PDF (English)

Noty o autorach

Redakcja Czasopisma
281-283
Noty o autorach
PDF