Dysfunkcja słuchu nie jest przeszkodą w uczeniu się języka obcego
PDF

Słowa kluczowe

dysfunkcja słuchu
uczenia włączające do nauczania języka obcego

Jak cytować

Skowronek, B. (2022). Dysfunkcja słuchu nie jest przeszkodą w uczeniu się języka obcego. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, 169–178. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.10

Abstrakt

A human being communicates with the help of all his/her senses (especially hearing, sight, touch) and language. Hearing dysfunction makes it difficult to perceive reality, prevents, or at least seriously hinders, communication. Learning your first (native) language is not easy, but possible; with the help of inclusive learning it is also possible to learn a foreign language.

https://doi.org/10.14746/snp2022.22.10
PDF

Bibliografia

Domagała-Zyśk, E. i K. Karpińska-Szaj. 2011. „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”. Podstawy metodyki nauczania języków obcych

Glaserfeld von, E. 1987. Wissen, Sprache und Wirklichkeit. Arbeiten zum radikalen Konstruktivismus. Braunschweig/Wiesbaden.

Karpińska-Szaj, K. 2013. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kic-Drgas, J. 2013. Fremdsprachenlernen im Seniorenalter. Entwicklung und Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien für Senioren. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag.

Lech, E. 2022. „Obcokrajowcy we własnym państwie”. Przewodnik Katolicki 9. 40 – 43.

Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: ATUT.

Myczko, K. 2008. „Instruktion und Konstruktion in der Fremdsprachendidaktik”. W zbiorze: Mikołajczyk, B. i M. Kotin (ed.). Terra Grammatica. Ideen – Methoden – Modelle. 287 – 299.

Neef, S. 2009. Im Rhythmus der Stille. Wie ich mir die Welt der Hörenden eroberte. Frankfurt/M., New York: Campus Verlag.

Olpińska, M. 2009. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych. Warszawa: Euro-Edukacja.

Puppel S. i J. Puppel. 2008. „Gestosfera jako istotny składnik przestrzeni publicznej”. Oikeios Logos 4. 1 – 8.

Puppel, S. 2022. Habent sua fata linguae (czyli szkic o tym, że wszyscy mamy język, że mieszkamy w nim i co się z nim dzieje). Poznań: UAM.

Roth, G. 2006. „Warum sind Lernen und Lehren so schwierig?”. W zbiorze: Hermann, V. (ed.) Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lernen und Lehren. Neuwied: Beltz. 49 -59.

Skowronek, B. 2019a. „Auch Gehörlose können Fremdsprachen lernen“. Scripta Neophilologica Posnaniesnsia XX. 171-190. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.13 DOI: https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.13

Skowronek, B. 2019b. Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skowronek, B. 2020. „Lernende mit sensorischen Dysfunktionen im Fremdsprachenunterricht“. W zbiorze: Chudak, S. i M. Pieklarz-Thien (ed.). Die Lernenden in der Forschung. Zum Lehren und Lernen fremder Sprachen. 285 – 302.

Wilczyńska, W. 1999. Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: PWN.

Zabrocki, L. 1966. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Wrocław: PWN.