POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ
PDF

Słowa kluczowe

hodonyms
commemorative city names
types of names commemorating WWI

Jak cytować

ŻURASZEK-RYŚ, I. (2020). POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ. Slavia Occidentalis, (75/1), 165–176. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.12

Abstrakt

WWI has been among the most important events in the history of Poland. After many years of submission, Poles regained the much coveted freedom and were able to establish an independent country. The question arises if this significant historical fact was reflected in the names of streets, alleys, squares or housing estates of Polish cities. The purpose of this article provides a response to the question. Another important issue is a definition ofthe types of names commemorating this significant historical event.

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.12
PDF

Bibliografia

Antkowiak Z., 1970, Ulice i place Wrocławia, Wrocław.

Antkowiak Z., 1982, Patroni ulic Wrocławia, Wrocław.

Belchnerowska A., 1994, Nazewnictwo miejskie Szczecina, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. I, red. M. Białoskórska, S. Kania, Szczecin, s. 167–170.

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E., 2013, Nazewnictwo miejskie Łodzi, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Łódź.

Biolik M., 1982, Typy semantyczne współczesnych nazw ulic i placów Olsztyna, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” XXVI, nr 1–2, s. 51–61.

Buczyński M., 1966, Nazwy ulic i placów Lublina, „Onomastica”, t. XI, z. 1, s. 136–181.

Ciepłowski S. (red.), 2002, Słownik patronów ulic Warszawy, Warszawa.

Cygan W.K., 1992, Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich, t. 1, Warszawa.

Czachorowska M., Czaplicka-Jedlikowska M., Jaracz M., Paluszak-Bronka A., 2008, Słownik toponimów miejskich Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Czech J. (oprac.), 1995, Ulice Opola, Opole.

Gąsiorowski A., 1984, Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie: wiek XIV-XX, „Kronika Miasta Poznania” LII/ 3–4, s. 23–64.

Gierszowski S. (red.), 1997, Pomorscy patroni Trójmiasta, Wrocław.

Handke K., 1970, Typy semantyczne i strukturalne nazw ulic Warszawy, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Handke K., 1998, Przemiany w polskim nazewnictwie miejskim ostatniego półwiecza jako obraz działań pragmatycznych, w: Najnowsze przemiany nazewnicze, red. E. Jakus-Borkowa i K. Nowik, Warszawa, s. 39–45.

Handke K., 1998, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa.

Handke K., 2004, Nazewnictwo miejskie – składnik edukacji społecznej, w: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 89–97.

Kopertowska D., 2001, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce.

Jurkiewicz J.L., 1999, Patroni szczecińskich ulic (Leksykon), Stargard.

Liskowacki A.D., 1995, Ulice Szczecina, Szczecin.

Myszka A., 2016, Urbanonimia Rzeszowa: językowo-kulturowy obraz miasta, Rzeszów.

NEP – Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1–8, wyd. 2 poszerz. i zm., Warszawa 2004.

Nosowicz J.F., 2000, Z badań nad nazewnictwem ulic Białegostoku, w: Białystok w 80-leciu. W rocznicę odzyskania niepodległości 19 II 1919–19 II 1999, Białystok, s. 195–210.

Rzewiczok U., 1997, Patronowie katowickich ulic, Katowice.

Supranowicz E., 1995, Nazwy ulic Krakowa, Kraków.

w1 – https://onomastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska (dostęp: 24.03.2018).

WE – Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 1–12, Warszawa 1965–1969.

WEP – Wielka encyklopedia PWN, t. 1–30, Warszawa 2001–2005.

Wrzosek M., 1990, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa.

Zysnarski J., 2007, Od Abdeckerei do Żwirowej, czyli klucz do toponomastyki Gorzowa, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 14, s. 31–70.

Żuraszek-Ryś I., Macutkiewicz B., 2001, Nazewnictwo miejskie Zielonej Góry, w: Zielonogórskie seminaria polonistyczne, red. S. Borawski, J. Brzeziński, Zielona Góra, s. 489–507.