Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. (2019). Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 207–208. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.9

Abstrakt

Giulia Vicini, The Dublin Regulation Between Strasbourg and Luxembourg: Reshaping „Non-Refoulement” in the Name of Mutual Trust? (Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?), „European Journal of Legal Studies” 2015, vol. 8, no. 2, s. 50–72, ISSN 1973-2937.

https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.9
PDF