Maciej Bernatt, Sankcje administracyjne: między efektywnością i proceduralną sprawiedliwością
PDF

Jak cytować

Staniszewska, L. (2019). Maciej Bernatt, Sankcje administracyjne: między efektywnością i proceduralną sprawiedliwością. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 210. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.11

Abstrakt

Maciej Bernatt, Administrative Sanctions: Between Effi ciency and Procedural Fairness (Sankcje administracyjne: między efektywnością i proceduralną sprawiedliwością), „Review of European Administrative Law” 2016, vol. 9, iss. 1, s. 5–32, DOI: 10.7590/187479816X14628633832166.

https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.11
PDF