Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria. Orzecznictwo. Praktyka”, Sandomierz, 21–23 maja 2017 r.
PDF

Jak cytować

Ura, P., & Kubas, E. (2019). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria. Orzecznictwo. Praktyka”, Sandomierz, 21–23 maja 2017 r. Studia Prawa Publicznego, (2(18), 213–218. https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.13

Abstrakt

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria. Orzecznictwo. Praktyka”, Sandomierz, 21–23 maja 2017 r.

https://doi.org/10.14746/spp.2017.2.18.13
PDF