Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka

Main Article Content

Lucyna Staniszewska

Abstrakt

Futsum Abbay, An Evaluation of Disability Human Rights Under the African Re-gional Human Rights System (Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka), „African Journal of International and Comparative Law” 2015, vol. 23, iss. 3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Staniszewska, L. (2019). Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka. Studia Prawa Publicznego, (3(15), 222-223. https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.11
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych