Filip Elżanowski, Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki , Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015
PDF

Jak cytować

Gajewski, S. (2019). Filip Elżanowski, Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki , Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015. Studia Prawa Publicznego, (1(13), 163–167. https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.8

Abstrakt

Sebastian Gajewski: Filip Elżanowski, Prawnoprocesowa sytua-cja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015

https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.8
PDF