Martin Trybus, Marta Andrecka, Czy regulacje dyrektywy 2014/24/UE faworyzują małe i średnie przedsiębiorstwa?

Main Article Content

Konrad Różowicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Różowicz, K. (2019). Martin Trybus, Marta Andrecka, Czy regulacje dyrektywy 2014/24/UE faworyzują małe i średnie przedsiębiorstwa?. Studia Prawa Publicznego, (2(22), 189-190. https://doi.org/10.14746/spp.2018.2.22.12
Dział
Przegląd Piśmiennictwa