Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem w tej szkol

Main Article Content

Piotr Kapusta

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kapusta, P. (2019). Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem w tej szkol. Studia Prawa Publicznego, (2(22), 141-150. https://doi.org/10.14746/spp.2018.2.22.7
Dział
Komentarze, opinie, polemiki