Informacja ze wspólnej kampanii Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego skierowanej do osób, które zawarły z bankami umowy o kredyt indeksowany/denominowany we frankach szwajcarskich pt. „Masz kłopot z pożyczką? Dowiedz się, co możesz zrobić”
PDF

Jak cytować

Czubińska-Durka, A., & Florek, J. (2018). Informacja ze wspólnej kampanii Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego skierowanej do osób, które zawarły z bankami umowy o kredyt indeksowany/denominowany we frankach szwajcarskich pt. „Masz kłopot z pożyczką? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Studia Prawa Publicznego, (1(21), 201–205. https://doi.org/10.14746/spp.2018.1.21.13
https://doi.org/10.14746/spp.2018.1.21.13
PDF