Identyczne oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Main Article Content

Katarzyna Rybarczyk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybarczyk, K. (2018). Identyczne oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Studia Prawa Publicznego, (3(23), 225-242. https://doi.org/10.14746/spp.2018.3.23.9
Dział
Komentarze, opinie, polemiki