Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., sygn II OSK 2253/14
PDF

Jak cytować

Zwolak, S. (2019). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., sygn II OSK 2253/14. Studia Prawa Publicznego, (1(25), 161–170. https://doi.org/10.14746/spp.2019.1.25.8

Abstrakt

Sławomir Zwolak: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., sygn II OSK 2253/14

https://doi.org/10.14746/spp.2019.1.25.8
PDF

Bibliografia

Borkowski J., Glosa do wyroku WSA z dnia 19 października 2004 r., II SA/Lu 161/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 2.

Kociński C., Pozycja gminy w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2005, nr 2.

Moll T., Przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 9.

Niewiadomski Z., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2011.

Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009.

Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, w: Proces inwestycji budowlanych, pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2015.

Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.

Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009.

Szwajdler W., Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2007 r., II OSK 208/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 3.