Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., sygn II OSK 2253/14

Main Article Content

Sławomir Zwolak

Abstrakt

Sławomir Zwolak: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., sygn II OSK 2253/14

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zwolak, S. (2019). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., sygn II OSK 2253/14. Studia Prawa Publicznego, (1(25), 161-170. https://doi.org/10.14746/spp.2019.1.25.8
Dział
Z orzecznictwa
Biogram autora

Sławomir Zwolak, Uniwersytet Rzeszowski

Sławomir Zwolak, Uniwersytet Rzeszowski, e-mail: zwolak@promost.pl, http://orcid.org/0000-0002-4075-4400

 

Bibliografia

  1. Borkowski J., Glosa do wyroku WSA z dnia 19 października 2004 r., II SA/Lu 161/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 2.
  2. Kociński C., Pozycja gminy w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2005, nr 2.
  3. Moll T., Przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 9.
  4. Niewiadomski Z., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2011.
  5. Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009.
  6. Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, w: Proces inwestycji budowlanych, pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2015.
  7. Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.
  8. Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
  9. Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009.
  10. Szwajdler W., Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2007 r., II OSK 208/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 3.