Mariusz Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 407, ISBN 978-83-8019-788-6.

Main Article Content

Marcin Czechowski

Abstrakt

Marcin Czechowski: Mariusz Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 407, ISBN 978-83-8019-788-6.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czechowski, M. (2019). Mariusz Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 407, ISBN 978-83-8019-788-6. Studia Prawa Publicznego, (1(25), 171-179. https://doi.org/10.14746/spp.2019.1.25.9
Dział
Recenzje
Biogram autora

Marcin Czechowski, Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sąd Okręgowy w Koszalinie, dr, e-mail: marcinczechowski@iteria.pl, https://orcid.org/0000-0002-0895-3768

 

Bibliografia

  1. Baran K.W., O zakresie przedmiotowym nauki prawa pracy na tle niepracowniczych stosunków zatrudnienia, w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. L. Florka, Ł. Pisarczyka, Warszawa 2011.
  2. Czechowski M., Status prawny szefa służby specjalnej oraz komendanta, szefa i dyrektora generalnego służby umundurowanej, w: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, pod red. Z. Niedbały, Warszawa 2010.
  3. Czechowski M., Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń 2016.
  4. Czechowski M., Dyferencjacja wewnątrz grupy stosunków służbowych – żołnierze zawodowi a funkcjonariusze formacji umundurowanych i specjalnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4.
  5. Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., System Prawa Administracyjnego, t. 11. Stosunek służbowy, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011.
  6. Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.
  7. Maciejko W., Szustakiewicz P., Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, Warszawa 2015.
  8. Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.