Współdziałanie organów administracji publicznej a decyzje zależne na przykładzie unormowań dotyczących planu ruchu zakładu górniczego

Main Article Content

Ewa Szewczyk

Abstrakt

The aim of the article is to draw attention to the changes that have occurred in the regulations governing the mining plant operation plan, as a consequence of which such a document is no longer issued in the wording of 2018 on the mode of cooperation between the authorities regulated in Article 106 of the Act of 14 June 1960. – the Code of Administrative Procedure.Mineral deposits are a non-renewable, natural national resource. They should be extracted in accordance with the provisions of the relevant generally applicable law.Their extraction cannot be regarded only in relation to the territory of Silesia and the mines located there. Exploitation of minerals is an activity with a very wide range of occurrence and concerns not only the extraction of coal, but also sands, gravels and aggregates.When it comes to the provisions of the Act: Geological and Mining Law, there is much controversy as to whether this operation plan is being approved in the mode of the authorities co-operating with one another, or – in the light of current solutions – outside it. This paper explains the above controversies and shows that the decision on the approval of a mining plant operation plan is a dependent deci-sion, proceeded however by a decision of a city mayor, or head of a village, issued in a completely separate proceeding, dealing with a different subject, not regulated in Article 106 of the Code of Administrative Procedure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szewczyk, E. (2019). Współdziałanie organów administracji publicznej a decyzje zależne na przykładzie unormowań dotyczących planu ruchu zakładu górniczego. Studia Prawa Publicznego, (2(26), 75-91. https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ewa Szewczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

Ewa Szewczyk, dr hab., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie, e-mail: eszewczyk@uz.zgora.pl, https://orcid.org/0000-0002-2980-6564

Bibliografia

 1. Biernat S., Działania wspólne administracji państwowej, Wrocław 1979.
 2. Borkowski J., Art. 106, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2003.
 3. Czarnik Z., Glosa do uchwały NSA z 13 listopada 2012 r., I OPS 2/12, OSP 2013/5, poz. 55.
 4. Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011.
 5. Jendrośka J., Komentarz do art. 106, w: J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.
 6. Jendrośka J., Art. 106, w: J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.
 7. Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 8. Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 9. Knysiak-Sudyka H., Współkompetencja a współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym, w: Postępowanie administracyjne, pod red. T. Wosia, H. Knysiak-Sudyki, A. Golęby, M. Kamińskiego, T. Kiełkowskiego, Warszawa 2017.
 10. Sawczyn W., Współdziałanie, w: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, pod red. R. Hausera, A. Skoczylasa, Warszawa 2017
 11. Szewczyk E., Wybrane aspekty trybu współdziałania organów administracji publicznej, w: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, pod red. E. Ury, E. Feret, S. Pieprznego, Sandomierz–Rzeszów 2017.
 12. Szewczyk E., Przejawy samowoli organów samorządu terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. 18, z. 2, cz. 1.
 13. Taras W., Sądowa kontrola decyzji zależnych, w: Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelmasiaka, J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003.
 14. Wróbel A, Art. 106, w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000.