W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019

Main Article Content

Paweł Fiktus

Abstrakt

Paweł Fiktus. W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiktus, P. (2019). W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019. Studia Prawa Publicznego, (2(26), 175-178. https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.8
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych
Biogram autora

Paweł Fiktus, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Paweł Fiktus, mgr, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, e-mail: pawel.fiktus@prawowroclaw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2937-6859