Biurokratyczne załatwianie spraw

Main Article Content

Krzysztof Świderski

Abstrakt

The article presents the issue of a bureaucratic disposal of matters by public administration authorities. The letter of dissatisfaction was introduced into Polish law as early as 1950. It was an expression of a negative attitude towards red tape. The prohibition of a bureaucratic disposal of matters is a guideline for the entire public sector. Bureaucracy is the negative behavior of officials: learned helplessness, routine, prejudices against applicants, assurance, conformism, and excessive formalism. The legislator’s pejorative assessment does not refer to bureaucracy itself, but to red tape as a dysfunction of bureaucracy. Red tape is the result of organizational culture. The article presents the model of Weberian bureaucracy and a critique of it. The provisions obliging officials to act in an fair, impartial, reasonable and proper manner are discussed, and the example is given of proper, open, efficient and independent European Union administration. The tool that determines bureaucracy is the document. The creation of excessive amounts of documents, as a manifestation of bureaucracy (red tape), is closely related to the development of office techniques. However, the development of information technology and the dissemination of electronic communication channels have changed the face of bureaucracy. The direct contact between an official with an applicant is changing into screen-level bureaucracy, with the claimant’s application being handled by the IT system. The official’s discretionary power has Hus been significantly reduced. The development of e-administration eliminates inappropriate actions of officials. However, a new type of bureaucracy is emerging by IT experts. Art. 227 of the Code of Administrative Proceedings can become a protective measure against theformalism of e-government.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świderski, K. (2021). Biurokratyczne załatwianie spraw. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 35-53. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Krzysztof Świderski, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Krzysztof Świderski, dr, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, e-mail: kswiderski@gazeta.pl, https://orcid.org/0000-0003-1722-592X.

Bibliografia

 1. Bovens M., Zouridis S., From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control, „Public Administration Review” 2002, vol. 62, no. 2.
 2. Brol M., Racjonalizacja działalności organizacji zbiurokratyzowanych, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 1(61).
 3. Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1967.
 4. Drenda L., Biurokracja a wolność społeczeństwa w systemie rynkowym, „Studia Ekonomiczne” 2013, t. 130.
 5. Jaroszyński M., Zagadnienia samorządu, „Państwo i Prawo” 1974, z. 6.
 6. Jemielniak D., W obronie biurokracji, „Master of Business Administration” 2010, nr 2.
 7. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2018.
 8. Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 9. Leszczyński L., Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady polskiej procedury administracyjnej, w: Europeizacja prawa administracyjnego, pod red. I. Rzucidło, Lublin 2011.
 10. Lipsky M., Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Services, New York 1980.
 11. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002.
 12. Reagan R., Moja wizja Ameryki. Najważniejsze przemówienia 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004.
 13. Skóra A., Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009.
 14. Supernat J., Biurokratyczne załatwianie spraw jako przedmiot skargi powszechnej – uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010.
 15. Sztandar-Sztanderska K., Czego nie widać? Literatura o polityce rynku pracy a praktyki urzędników pierwszego kontaktu, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 2(14).
 16. Sztandar-Sztanderska K., Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Warszawa 2016.
 17. Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2002.
 18. Trochymiak M., Uznaniowość w pomocy społecznej. Działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji street-level bureaucracy, „Polityka Społeczna” 2018, nr 9.
 19. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002.
 20. Żyrek-Horodyska E., Biurokracja PRL-u w dokumencie Krzysztofa Kieślowskiego w kontekście powieści „Urząd” Tadeusza Brezy i publikacji z „Trybuny Ludu”, „Konteksty Kultury” 2015, t. 12, z. 3.