Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo finansowe i nauka o finansach: rozwój i interakcja), „Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 2020, vol. 66, no. 3, s. 37–42, DOI: 10.14712/23366478.2020.23
PDF

Jak cytować

Dąbrowski, K. . (2021). Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo finansowe i nauka o finansach: rozwój i interakcja), „Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 2020, vol. 66, no. 3, s. 37–42, DOI: 10.14712/23366478.2020.23. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 163–164. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.8

Abstrakt

Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo finansowe i nauka o finansach: rozwój i interakcja), „Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 2020, vol. 66, no. 3 (opr. Karol Dąbrowski)

https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.8
PDF