Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji”, Łódź, 10–11 czerwca 2021 r.
PDF

Jak cytować

Mikołajczyk, J. . (2021). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji”, Łódź, 10–11 czerwca 2021 r. Studia Prawa Publicznego, (3(35), 175–184. https://doi.org/10.14746/spp.2021.3.35.9
https://doi.org/10.14746/spp.2021.3.35.9
PDF