Certyfikat szczepionkowy jako instrument prawnej regulacji międzynarodowego ruchu osobowego
PDF

Słowa kluczowe

migration
vaccine certificates
pandemic
foreigners

Jak cytować

Narożniak, A., & Princ, M. (2022). Certyfikat szczepionkowy jako instrument prawnej regulacji międzynarodowego ruchu osobowego. Studia Prawa Publicznego, (2 (38), 27–58. https://doi.org/10.14746/spp.2022.2.38.2

Abstrakt

The SARS-CoV-2 pandemic affected almost all the inhabitants of the globe, and mi-grants were among those who felt it particularly hard. Their problems were largely related to numerous limitations in the international movement of persons. As part of the fight against these effects, national governments have initiated a discussion on the idea of launching vaccine certificates, sometimes called “Covid passports”. The concept has been developed and has led to the adoption of specific solutions in various countries, as well as on a wider, regional scale, in particular in the form of the EU digital COVID certificate. In the paper, the authors outline individual concepts and consider whether a vac-cine certificate does indeed bear the features of a travel document and whether it is justified to use this term. They go on to contrast the idea of issuing such certificates with national, EU and regional law. Finally, they reflect on what formal and material conditions must be met by such a document in order to enable the holder to cross borders, and whether such tools can be reused in the event of future pandemics. The research allows several conclusions to be formulated. The EU digital COVID certificate or other certificates cannot be regarded as travel documents, in particular, they cannot be called passports. Vaccine certificates are not meant to be a privilege or a restriction, but only an instrument that allows possible restrictions in the international movement of persons to be waived for the holder of the document (assuming that the restrictions themselves are not illegal). They should be consid-ered a temporary measure, applied in extraordinary circumstances as an instrument in the hands of states or state organizations, not private entities. In such a formula, they can also be used in the event of similar epidemic threats in the future.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.2.38.2
PDF

Bibliografia

Barcik J., Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego, Warszawa 2013.

Certyfikat szczepień: Parlament ma zdecydować o przyspieszonym zatwierdzeniu, https:// www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-24/1/certyfi- kat-szczepien-parlament-ma-zdecydowac-o-przyspieszonym-zatwierdzeniu, Parlament Europejski, Biuletyn, sesja plenarna 24–25 III 2021 (dostęp: 26 IV 2021).

Certyfikat szczepień UE na COVID-19 musi ułatwiać swobodne przemieszczanie się bez dyskryminacji, Parlament Europejski, Komunikat prasowy 29 IV 2021, https:// www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210422IPR02606/certyfi- kat-szczepien-ue-na-covid-19-musi-ulatwiac-swobodne-przemieszczanie-sie (dostęp: 25 VI 2021).

Chiang R., Malaysia’s first Health Passport. Immunitee formally accepted in Singapore, https://www.mobihealthnews.com/news/apac/malaysia-s-first-health-passport-immunitee-formally-accepted-singapore (dostęp: 2 III 2021).

Chiang R., Trials for COVID-19 vaccine passport system to commence on Sydney flights, https://www.healthcareit.com.au/article/trials-covid-19-vaccine-passport-system-commence-sydney-flights (dostęp: 20 IX 2022).

Costa-Font J., Requiring vaccine passports for certain activities: dicrimination or behavio- ural change, https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2021/03/05/requiring-vaccine-passports-for-certain-activities-discrimination-or-behavioural-chan- ge/ (dostęp: 13 IX 2021).

COVID-19 Travel Restrictions Output – 12 April 2021, Global Mobility Restriction Overview, s. 2, https://migration.iom.int/reports/covid-19-travel-restriction- s-output-%E2%80%94-12-april-2021 (dostęp: 20 VI 2021).

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations, Resolution 2361 (2021), https://pace.coe.int/en/files/29004/html (dostęp: 21 VII 2021).

DTM (COVID-19) Global Mobility Restrictions Overview – 11 April 2022, https://mi- gration.iom.int/reports/dtm-covid-19-global-mobility-restrictions-overview-11-april-2022 (dostęp: 14 IV 2022).

Guadagno L., Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis, „Migration Research Series” 2020, no. 60.

Holmes K., Collins K., Cole D., Biden administration helping develop standards to prove vaccination, https://edition.cnn.com/2021/03/28/politics/biden-administra-tion-vaccination-passport/index.html (dostęp: 5 IV 2021).

Jasudowicz T., Prawo do ochrony zdrowia, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balce- rzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010. Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych, Komisja Euro- pejska, Komunikat prasowy 17 III 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_1181 (dostęp: 25 III 2021).

Koronawirus – Raport Dnia. Sobota, 27 marca, https://www.polsatnews.pl/wia-domosc/2021-03-27/koronawirus-raport-dnia-sobota-27-marca/?ref=slider (dostęp: 28 III 2021).

Leoński Z., Wojtczak K., Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Poznań 1993.

Loughnan C., Dehm S., A COVID ‘vaccine passport’ may further disadvantage refugees and asylum seekers, https://theconversation.com/a-covid-vaccine-passpor-t-may-further-disadvantage-refugees-and-asylum-seekers-155287 (dostęp: 22 VI 2021).

Migration statistics update: the impact of COVID-19, 29 I 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_232 (dostęp: 30 IX 2021).

Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-vaccacinations?country=O- WID_WRL (dostęp: 21 IV 2022).

Phelan A.L., COVID-19 immunity passports and vaccination certificates: scientific, equita- ble, and legal challenges, „The Lancet” 2020, vol. 395, no. 10237.

Polska Agencja Prasowa, Rząd Litwy zatwierdził „covidowy Paszport Możliwości”, www.pap.pl/aktualnosci/news,866278,rzad-litwy-zatwierdzil-covidowy-paszport-mozliwosci.html (dostęp: 12 V 2021).

Polska Agencja Prasowa, „The Times”: rząd Wielkiej Brytanii rozważa paszporty szczepionkowe dla turystów, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C809150%2Cti-mes-rzad-wielkiej-brytanii-rozwaza-paszporty-szczepionkowe-dla-turystow (dostęp: 12 II 2021).

Posłowie za wprowadzeniem wspólnego świadectwa szczepień, ułatwiającego podróżowanie, Parlament Europejski, Biuletyn, sesja plenarna 24–25 III 2021, https://www. europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-24/2/poslowie-za-wprowadzeniem-wspolnego-swiadectwa-szczepien (dostęp: 17 IV 2021). Radajewski M., Prawa i wolności człowieka i obywatela w dobie pandemii, w: Pandemia

Covid-19 a prawa i wolności obywatela, pod red. T. Gardockiej, D. Jagiełło, Warszawa 2021.

Sherwood H., UK church leaders warn against ‘dangerous’ vaccine passport plans, „The Guardian” 17 IV 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/apr/17/uk-church-leaders-warn-against-dangerous-vaccine-passport-plans (dostęp: 10 VI 2021).

Sikorski K., Dania wprowadza cyfrowe paszporty, które pozwolą na swobodne podróże samolotami. Na początku biznesmeni, https://polskatimes.pl/dania-wprowa-dza-cyfrowe-paszporty-ktore-pozwola-na-swobodne-podroze-samolotami-na-poczatku-biznesmeni/ar/c1-15425347 (dostęp: 5 IV 2021).

Stary Testament, Księga Kapłańska, Przepisy dotyczące trądu (Kpł 13, 45–46), https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=90 (dostęp: 11 IV 2022).

Stodolak S., Behawioryzm wstrzykiwany. Paszportów covidowych należałoby zakazać?, „Dziennik Gazeta Prawna” 23 IV 2021, https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8148210,stodolak-behawioryzm-medyczny-aparthaid-paszporty-covidowe.html (dostęp: 7 VI 2021).

Statistics on Migration to Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/prio-rities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en#developmentsin20192018 (dostęp: 21 IV 2022).

Tabaszewski R., Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2016. Tidy J., Covid-19: Vaccines and vaccine passports being sold on darknet, https://www.bbc.com/news/technology-56489574 (dostęp: 26 III 2021).

Thrasher S.W., Global Vaccine Equity Is Much More Important Than ‘Vaccine Passports’ We need to suppress the level of SARS-CoV-2 in as many humans as possible asquickly as possible, „Scientific American” 2021, vol. 324, no. 4, https://www.scientificamerican.com/article/global-vaccine-equity-is-much-more-impor-tant-than-vaccine-passports, (dostęp: 12 VII 2021).

Tourism MEPs advocate common criteria for safe and clean travel, Parlament Europejski, Komunikat prasowy 25 II 2021, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel (dostęp: 26 II 2021).

Trzciński J., Wiącek M., Art. 68, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, pod red. L. Garlickiego, M. Zubika, Warszawa 2016.

Tuleja P., Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, „Palestra” 9/2020, https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2020/artykul/pandemia-co-vid19-a-konstytucyjne-stany-nadzwyczajne (dostęp: 12 IV 2021).

United Nations, World Health Organization, Fourth World Health Assembly, WHO Regulations no. 2. International Sanitary Regulations, 21 V 1951, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/101391/WHA4_60_eng.pdf?-sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 10 III 2022).

Vaccine passport may be a reality in June, opening doors to travel, DutchNews.nl 5 V 2021, https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/vaccine-passport-may-be-a-re-ality-in-june-opening-doors-to-travel/ (dostęp: 6 V 2021).

Voo T.C., Reis A.A., Thomé B. et al., Immunity certification for COVID-19: ethical consi- derations, „Bulletin of the World Health Organization” 2021, vol. 99(2), https://www.who.int/bulletin/volumes/99/2/20-280701.pdf (dostęp: 10 VIII 2021).

What will be the “covid passport” of the European Union for travel during a pandemic, https://immigrantinvest.com/insider/eu-green-certificate-for-travel-in-2021-en/ (dostęp: 30 III 2021).

Will I need a vaccine passport to go to the pub or travel abroad?, https://www.bbc.com/ news/explainers-55718553 (dostęp: 15 VII 2021).

Wojtczak K., Karta Polaka, „Materialne prawo administracyjne. Forum Naukowe” 2008, nr 5(23), pod red. Z. Janku.

Wojtczak K., Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludności, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 3(23).

Wojtczak K., Organy publicznego zakładu opieki zdrowotnej, „Antidotum. Zarządzanie w opiece zdrowotnej” 1993, nr 10.

Wojtczak K., Prawna problematyka pobierania organów we Francji, „Gazeta Lekarska” 1993, nr 4 i 5.

Wojtczak K., Prawna regulacja wjazdu cudzoziemców do Polski, „Prawo i Administracja” 2002, t. I, pod red. R. Budzinowskiego.

Wojtczak K., Prawo człowieka do integralności – zagadnienia wybrane, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, kom. red. Z. Niewiadomski et al., Przemyśl 2000.

Wojtczak K., Prawo dziecka do ochrony zdrowia, w: Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 1994.

Wojtczak K., Problematyka prawa do ochrony zdrowia w świetle norm i zasad międzynarodowych i europejskich, „Prawo i Administracja” 2003, t. II, pod red. R. Budzinowskiego.

Wojtczak K., Rozważania nad pojęciem pacjenta, w: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003.

Wojtczak K., Warunki wjazdu obywateli Wspólnot Europejskich do Polski, w: Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Zbigniewa Leońskiego, kom. red. Z. Janku et al., Poznań 1999.

UNCTAD, Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development. Transitioning to a New Normal, Geneva 2020, https://unctad.org/system/files/official-do-cument/osg2020d1_en.pdf (dostęp: 21 IX 2021).

Vaccine passport may be a reality in June, opening doors to travel, May 5, 2021, DutchNews.nl, https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/vaccine-passport-may-be-a-re-ality-in-june-opening-doors-to-travel/ (dostęp: 6 V 2021).