Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse”, Gdańsk, 26–27 października 2023 r.
PDF

Jak cytować

Wolska, H., & Jaś-Nowopolska, M. (2024). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse”, Gdańsk, 26–27 października 2023 r. Studia Prawa Publicznego, (1 (45), 225–230. https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.12
https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.12
PDF

Finansowanie

Tekst został upubliczniony na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (https://prawo.ug.edu.pl/news/114077/relacja-konferencja- miedzynarodowa-pt-interes-publiczny-jako-wyznacznik-wplywu-panstwa-na-gospodarke) jako efekt konferencji realizowanej w ramach grantu naukowego pt. „Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse”. Projekt finansowany ze środków MEiN, konkurs „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji”.