Leah Ndimurwino, Michaela Jahnig, The Impact of Climate Change in the Southern African Region and Statelessness (Skutki zmian klimatycznych w regionie Afryki Południowej a zjawisko bezpaństwowości), „African Human Mobility Review” 2022, vol. 8, no. 3
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. (2024). Leah Ndimurwino, Michaela Jahnig, The Impact of Climate Change in the Southern African Region and Statelessness (Skutki zmian klimatycznych w regionie Afryki Południowej a zjawisko bezpaństwowości), „African Human Mobility Review” 2022, vol. 8, no. 3. Studia Prawa Publicznego, (1 (45), 223–224. https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.11

Abstrakt

Leah Ndimurwino, Michaela Jahnig, The Impact of Climate Change in the Southern African Region and Statelessness (Skutki zmian klimatycznych w regionie Afryki Południowej a zjawisko bezpaństwowości), „African Human Mobility Review” 2022, vol. 8, no. 3, s. 94–128, https://doi.org/10.14426/ahmr.v8i3.1134

https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.11
PDF