Realizacja prawa do diagnozy przez lekarza
PDF

Słowa kluczowe

right to diagnosis
healthcare
medicine
clinical diagnosis

Jak cytować

Szudejko, P. (2024). Realizacja prawa do diagnozy przez lekarza. Studia Prawa Publicznego, (1 (45), 89–109. https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.4

Abstrakt

The subject of the article is a presentation of the concept of the patient’s subjective right to a doctor’s diagnosis.The starting point is a discussion of the clinical diagnostic process currently used in medicine, as well as the clinical decision-making. In the literature, a fairly widely accepted division of clinical diagnostics is used, which breaks diagnostics down into the following elements: subjective examination (interview conducted with the patient or their family), physical examination (determining symptoms using basic methods) and additional examination (using technological advances to determine symptoms, e.g. CT scan). It is indicated that legal provisions do not take into account the abovementioned division, which may cause interpretation difficulties when assessing the possibility of factual guardian consenting to the medical examination. Also, the clinical decision-making stage has been distinguished, which is the basis for the  herapeutic decision and, consequently, determines the success of treatment. Next, the patient’s right to information on their health is discussed, which is considered a part of a broader right to information about oneself. Justifications for medical truthfulness are presented as well as an exception to this rule – the so-called therapeutic privilege. Next, the postulated right to diagnosis is discussed, which consists of the following specific rights: the right to form a diagnosis, the right to be informed of a diagnosis, the right to information about the impossibility of a diagnosis, and finally, the right to remain in ignorance. Legal provisions and principles of medical deontology, from which the above law can be derived, are also discussed. The conclusion of the article is that the right to a diagnosis can be justified on the basis of the currently applicable laws and in this respect no legislative initiative is necessary.

https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.4
PDF

Bibliografia

Bolechowski F., Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1985.

Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007.

Boratyńska M., Konieczniak P., Autonomia pacjenta a wskazania medyczne, „Studia Iuridica” 2008, nr 49, s. 9–42.

Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001.

Bujny J., Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007.

Ciszewski J., Prawa pacjenta w aspekcie odpowiedzialności lekarza za niektóre szkody medyczne, Gdańsk 2002.

Dacre J., Kopelman P., Badanie kliniczne, tłum. B. Kamiński, Warszawa 2003.

Daniluk-Jarmoniuk A., Odpowiedzialność zawodowa lekarza, Lublin 2018.

Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007.

Drozdowska U., Wina (należyta staranność) lub innego personelu medycznego, w: System Prawa Medycznego, t. 5, Odpowiedzialność prywatnoprawna, pod red. E. Bagińskiej, Warszawa 2021, s. 215–408.

Dutkiewicz S., Metody badania klinicznego, w: Badanie fizykalne człowieka (z elementami symptomatologii), pod red. S. Dutkiewicza, Kielce 2007, s. 11–18.

Gutt R., Rozwój medycyny klinicznej, w: Historia medycyny, pod red. T. Brzezińskiego, Warszawa 1988, s. 385–388.

Hołub G., Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014.

Janiszewska B., Zgoda pacjenta jako przesłanka legalności udzielenia świadczenia zdrowotnego, w: Regulacja prawna czynności medycznych, pod red. M. Boratyńskiej, P. Konieczniaka, Warszawa 2018, s. 448–568.

Konieczniak P., Status prawny opiekuna faktycznego w prawie medycznym, „Prawo i Medycyna” 2014, nr 2, s. 67–90.

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2021.

Kubicki L., Tekst wygłoszony w czasie Ogólnopolskiej Konferencji OIL w Warszawie „Medycyna – etyka – ekonomia”, 16 czerwca 2003 r., „Puls” 2003, nr 8, https://izba-lekarska.pl/numer/numer-200308/ogolnopolska-konferencja-prof-dr-hab-leszek-kubicki/ (dostęp: 25 V 2023).

Łuków P., Zgoda na świadczenie zdrowotne i autonomia pacjenta, w: Bioetyka, pod red. J. Różyńskiej, W. Chańskiej, Warszawa 2013, s. 73–84.

Marek Z., Błąd medyczny. Odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Kraków 2007.

Michałowska K., Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 106–116.

Montgomery J., Godność ludzka w momencie śmierci i narodzin, w: Godność człowieka jako kategoria prawa, pod red. K. Complaka, Wrocław 2001, s. 55–75.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013.

Pyziak-Szafnicka M., Pojęcie prawa podmiotowego, w: System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2012, s. 775–816.

Różyńska J., Łuków P., Narodziny i natura bioetyki, w: Bioetyka, pod red. J. Różyńskiej, W. Chańskiej, Warszawa 2013, s. 15–31.

Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998.

Sobolewski P., Zgoda na zabieg medyczny, w: System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2018, s. 363–430.

Suchorzewska J., Ból i cierpienie, w: Bioetyka, pod red. J. Różyńskiej, W. Chańskiej, Warszawa 2013, s. 191–203.

Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.

Tatoń J., Czech A., Diagnostyka internistyczna, Warszawa 1998.

Wałachowska M., Podstawy prawne odpowiedzialności lekarza i lekarza dentysty, w: System Prawa Medycznego, t. 5, Odpowiedzialność prywatnoprawna, pod red. E. Bagińskiej, Warszawa 2021, s. 111–127.

Warren S., Brandeis L.D., The Right to Privacy, „Harvard Law Review” 1890, nr 4(5), s. 193–220. DOI: https://doi.org/10.2307/1321160

Wołoszyn-Cichocka A., Ochrona praw pacjenta. Studium publicznoprawne, Lublin 2017.

Wrześniewska-Wal I., Diagnostyka, diagnoza, proces diagnostyczny, w: Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, pod red. R. Kubiak, L. Kubickiego, Warszawa 2018, s. 759–765.

Wulff H.R., Gøtzsche P.C., Racjonalna diagnoza i leczenie Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej czyli Evidence-Based Medicine, tłum. Z. Szawarski, Łódź 2005.