Realizacja prawa do prywatności w rozumieniu poszanowania życia rodzinnego i wykonywania opieki rodzicielskiej w warunkach ubóstwa. Uwagi na gruncie wybranych norm prawa międzynarodowego publicznego i Europejskiej konwencji praw człowieka
PDF

Słowa kluczowe

right to privacy
right to respect for private and family life
family life
rights of the child
parental care

Jak cytować

Ćmikiewicz, M. (2024). Realizacja prawa do prywatności w rozumieniu poszanowania życia rodzinnego i wykonywania opieki rodzicielskiej w warunkach ubóstwa. Uwagi na gruncie wybranych norm prawa międzynarodowego publicznego i Europejskiej konwencji praw człowieka. Studia Prawa Publicznego, (1 (45), 135–157. https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.6

Abstrakt

Interference in family life is a particular form of threat to poor families, especially when the only impetus for state action in the form of an interference in the right to privacy is the poor material situation of the family. The article reflects on the possible threats to the realisation of family life within the framework of the right to privacy established under public international law, in particular the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights (ECHR). In the view of the Human Rights Committee, the family should be oriented towards enabling the child to remain in the care of his or her parents or to return to their care or to other family members. The Committee on the Rights of the Child points out that the implementation of the right to privacy prohibits the recognition of material poverty as a basis and justification for taking a child out of parental care and into foster care. The European Court of Human Rights case law presented in the article confirms that children from poor families are at risk of being taken away from their parents and placed in foster care due to the financial status of the family, which may constitute a violation of the Article 8 of the ECHR. The fact that state authorities wrongly equate the lack of sufficient resources to support the family with child neglect poses a threat to the family life of poor individuals. Victims of violations of family bonds through harm to the private lives of family members should be protected under the human rights system. The following analysis makes it possible to identify the relevant problems from the point of view of the impoverished person or/and family, such as the questioning of parental capacity as a consequence of the erroneous equation of poverty with child neglect, or the withdrawal of the right to material assistance, all of which affect the realisation of family life, and further enables the identification of legal remedies for protection.

https://doi.org/10.14746/spp.2024.1.45.6
PDF

Bibliografia

Cichoń Z., Prawa rodziny w orzecznictwie europejskiego Trybunału Prawa Człowieka w Strasburgu, „Palestra” 2013, nr 7–8, s. 224–231.

Florescu S., The Importance of Time in Child Protection Decisions; A Commentary on Haddad v Spain, https://strasbourgobservers.com/2019/09/12/the-importance-of-time-in-child-protection-decisions-a-commentary-on-haddad-v-spain/(dostęp: 21 III 2023).

Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., Art. 17, w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, pod red. R. Wieruszewskiego, Warszawa 2012, LEX/el.

Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., Art. 23, w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, pod red. R. Wieruszewskiego, Warszawa 2012, LEX/el.

Hirvelä P., Heikkilä S., Protection of Family Life, w: iidem, Right to Respect for Private and Family Life, Home and Correspondence: A Practical Guide to the Article 8 Case-Law of the European Court of Human Rights, Cambridge 2022, s. 191–290. DOI: https://doi.org/10.1017/9781839703232.003

Lavrysen L., Strengthening the Protection of Human Rights of Persons Living in Poverty under the ECHR, „Netherlands Quarterly of Human Rights” 2015, nr 33(3), s. 293–325. DOI: https://doi.org/10.1177/016934411503300303

Ludera-Ruszel A., Standardy ochrony pracowniczego prawa do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2016, nr 4, s. 48–63.

Nowicki M.A., Art. 8, w: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 8, Warszawa 2021, LEX/el.

Sandberg K., Alternative Care and Children’s Rights, w: International Human Rights of Children, pod red. U. Kilkelly, T. Liefaarda, Singapore 2019, s. 187–213. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-4184-6_8

Staiano F., Yeshtla v. The Netherlands: A Missed Opportunity to Reflect on the Discriminatory Effects of States’ Social Policy Choices, https://Strasbourgobservers.

Com/2019/03/08/Yeshtla-V-The-Netherlands-A-Missed-Opportunity-To-Reflect-On-The-Discriminatory-Effects-Of-States-Social-Policy-Choices/(dostęp: 21 III 2023).

Taylor P.M., Article 17: Privacy, Home, Correspondence; Honour and Reputation, w: idem, A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee’s Monitoring of ICCPR Rights, Cambridge 2020, s. 458–498. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108689458.020

Taylor P.M., Article 23: Protection for the Family, w: A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee’s Monitoring of ICCPR Rights, Cambridge 2020, s. 630–658. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108689458.026

Tobin J., Field S.M., Article 16. The Right to Protection of Privacy, Family, Home, Correspondence, Honour, and Reputation, w: The UN Convention on the Rights of the Child, pod red. J. Tobina, Oxford 2019, s. 551–599.

Tylec G., Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 3, s. 7–22.

Warecka K., Strasburg: piecza zastępcza dla siedmiorga dzieci uzasadniona. Achim przeciwko Rumunii – wyrok ETPC z dnia 24 października 2017 r., skarga nr 45959/11,LEX/el. 2017.

Whalen C., Article 9: The Right Not to Be Separated from Parents, w: Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. An Analysis of Attributes, pod red. Z. Vaghri, J. Zermatten, G. Lansdown, R. Ruggiero, Cham 2022, s. 125–133.