Konstruowanie wzajemnych relacji jako element stylu uprawiania polityki PO i PiS

Main Article Content

Radosław Marzęcki

Abstrakt

The subject of this paper is an analysis of behavior on the Polish political stage. Its starting point is a reflection on conflict and consensus in a democratic system. This general context requires us to approach these phenomena in terms of a range of aspects which can in turn affect the final assessment of conflict and consensus from the point of view of the quality of the political system. It turns out that the most important communication channels for this interaction are systematically and consistently closed by both sides involved in the conflict. The assumption that this political activity is inspired by marketing suggests that such a strategy has been planned in advance and is rationally implemented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzęcki, R. (2012). Konstruowanie wzajemnych relacji jako element stylu uprawiania polityki PO i PiS. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 99-116. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.2.07
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004.
 2. Burton M., Gunther R., Higley J., Elity a rozwój demokracji, w: Elity. Demokracja. Wybory, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1993.
 3. Burton M., Gunther R., Higley J., Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes, w: Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, red. J. Higley, R. Gunther, New York 1992.
 4. Coser L. A., Społeczne funkcje konfliktu, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
 5. Demokracja w działaniu. Monitoring Mediów Publicznych, http://www.batory.org.pl/doc/monitoring-kampanii-w-serwisach-informacyjnych-tvp.2010b-tabele.pdf, 11.06.2011.
 6. Diamond L., Trzy paradoksy demokracji, w: Przyszłość demokracji: wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2005.
 7. Grabowska M., Polskie podziały polityczne, w: Jaka Polska? Czyja Polska? Diagnozy i dyskusje, red. P. Kosiewski, Warszawa 2006.
 8. Jarosław Kaczyński: przemówienie na zakończenie II Kongresu PiS – Kraków 2009, http://www.kppis.pl/pis_tv,463.html, 12.08.2010.
 9. Jasiecki K., Konsens i konflikt w pogl¹dach elity politycznej, w: Polityka i Sejm. Formowanie się elity politycznej, red. W. Wesołowski, B. Post, Warszawa 1998.
 10. Lundby K., Introduction: Mediatization as Key, w: Mediatization: Concept, Changes, Consequences, red. K. Lundby, New York 2009.
 11. Łabędź K., Partie postsolidarnościowe dzisiaj, w: Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010.
 12. Mam ofertę dla PiS i SLD, „Gazeta Wyborcza” z dnia 15 stycznia 2010.
 13. Polacy o stylu działalności partii politycznych obecnych w parlamencie, Komunikat CBOS, BS/103/2003.
 14. Raport z projektu monitoringu wybranych audycji informacyjnych TVP w okresie wyborów samorządowych 2006 roku, http://www.batory.org.pl/doc/raport-z-projektu-monitoringu.pdf, 11.06.2011.
 15. Strömbäck J., Esser F., Shaping Politics: Mediatization and Media Interventionism, w: Mediatization: Concept, Changes, Consequences, red. K. Lundby, New York 2009.
 16. Strömbäck J., Mediatization of Politics. Toward a Conceptual Framework for Comparative Research, w: The Sourcebook for Political Communication Research, red. E. P. Bucy, R. Lance Holbert, New York 2010.
 17. Szawiel T., Podział lewica–prawica w polityce i w szerszym kontekście kulturowym, w: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 2003.
 18. Szawiel T., Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku w: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Warszawa 2002.