„Nicea albo śmierć”, czyli polski dyskurs polityczny na temat Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie

Main Article Content

Agnieszka Bielawska

Abstrakt

This paper analyzes the discussions and statements of Polish politicians concerning the system of decision-making in the Council of the European Union in the period after the European Convention concluded its work and the Treaty on a Constitution for Europe was signed. Particular attention is paid to the influence this discourse and the attitudes of political leaders exerted on Polish-German relations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielawska, A. (2012). „Nicea albo śmierć”, czyli polski dyskurs polityczny na temat Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 237-258. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.2.16
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Monografie i prace zbiorowe:
 2. Koszel B., Niemcy – Polska – Unia Europejska: wspólne interesy i sprzeczności, w: Polacy – Niemcy sąsiedztwo z dystansu, red. A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Poznań 2004.
 3. Koszel B., Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy, Poznań 2008.
 4. Zięba R., Polska polityka zagraniczna: od Brukseli przez Waszyngton i co dalej?, w: Rocznik strategiczny 2003/2004, red. J. Szlajfer, E. Haliżak, R. Kuźniar, D. Popławski, Warszawa 2004.
 5. Materiały internetowe:
 6. Bachmann K., Konwent Europejski. O czym dyskutuje Konwent UE, a o czym powinien i co należy zrobić, aby go do tego zmusić?, „Raporty i Analizy” nr 1/03, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2003/Klaus_Bachmann_Konwent_Europejski_O_czym_dyskutuje_Konwent_UE_a_o_czym_powinien_i_co_nale_y_zrobi__aby_go_do_tego_zmusi_pdf, 15.01.2011 r.
 7. Głosowanie nr 144, posiedzenie 73, dnia 16.04.2004, pkt 35. porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały w sprawie niepodpisywania Traktatu o przyjęciu Konstytucji Europejskiej, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&73&144, 15.01.2011 r.
 8. Kranz J., Między Niceą a Brukselą albo życie po śmierci, „Raporty i Analizy” nr 2/04, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2004/Jerzy%20Kranz_Mi%C4%99dzy%20Nice%C4%85%20a%20Bruksel%C4%85%20albo%20%C5%BCycie%20po%20%C5%9B.pdf, 15.01.2011 r.
 9. Lach W., Polskie przygotowania do Konferencji Międzyrządowej 2004. Rozpoznawanie stanowisk – pierwsze przybliżenie, „Biuletyn” 2002, nr 73, http://www.pism.pl/index/?id=a9b7ba70783b617e9998dc4dd82eb3c5, 15.01.2011 r.
 10. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przyjęty w drodze konsensusu przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 roku, art. 24 Większość kwalifikowana, Luksemburg 2003.
 11. Traktat z Nicei, http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_z_Nicei.pdf, 15.01.2011 r.
 12. Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/090898D4, 15.01.2011 r.
 13. Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/41003990, 15.01.2011 r.
 14. Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/7698F554, 15.01.2011 r.
 15. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wypowiedzi Marszałka Senatu dot. kompromisu w sprawie systemu głosowania w Radzie UE, 4.03.2004, http://www.msz.gov.pl/Oswiadczenie,Ministra,Spraw,Zagranicznych,w,sprawie,wypowiedzi,Marszalka,Senatu,dot.,kompromisu,w,sprawie,systemu,glosowania, w,Radzie,UE,124.htm, 15.01.2011 r.
 16. Poselski projekt uchwały w sprawie niepodpisywania Traktatu o przyjęciu Konstytucji Europejskiej, druk nr 2296, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/2296/$file/2296.pdf, 15.01.2011 r.
 17. Poseł Andrzej Celiński, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/4A36D059,15.01.2011 r.
 18. Poseł Artur Balazs, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/00B7E6CE, 15.01.2011 r.
 19. Poseł Artur Zawisza, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/25B941CB, 15.01.2011 r.
 20. Poseł Ireneusz Niewiarowski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/5CAFD656, 15.01.2011 r.
 21. Poseł Jan Łopuszański, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/5B51FD8F, 15.01.2011 r.
 22. Poseł Jan Olszewski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/4C7D03D1, 15.01.2011 r.
 23. Poseł Jan Rokita, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/36D1F913, 15.01.2011 r.
 24. Poseł Janusz Wojciechowski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/3E296094, 15.01.2011 r.
 25. Poseł Jarosław Kaczyński, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/72E59A12, 15.01.2011 r.
 26. Poseł Jerzy Jaskiernia, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/46837517, 15.01.2011 r.
 27. Poseł Józef Zych, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/01393D4F, 15.01.2011 r.
 28. Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/3D4CDE4E, 15.01.2011 r.
 29. Poseł Stanisław Dulias, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/53793F8D, 15.01.2011 r.
 30. Poseł Wacław Klukowski, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/0F8CE08C, 15.01.2011 r.
 31. Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/4C86664E, 15.01.2011 r.
 32. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 16.12.2004, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0001:0002:PL:PDF, 15.01.2011 r.
 33. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/uchwala_sejm_2003_6.pdf, 15.01.2011 r.
 34. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/uchwala_sejm_2003_7.pdf, 15.01.2011 r.
 35. Wykład Ministra Spraw Zagranicznych RFN Joschki Fischera Zamek Królewski, 13.11.2003, „Unia Europejska przed rozszerzeniem”, http://www.pol-niem.pl/docs/21/rap_i_an_2103%20UE%20przed %20rozszerzeniem.pdf, 15.01.2011 r.
 36. Materiały prasowe:
 37. „Die Welt” 2003–2004.
 38. „Der Tagesspiegel” 2003–2004.
 39. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2003–2004.
 40. „Gazeta Wyborcza” 2003–2004.
 41. „Rzeczpospolita” 2003–2004.
 42. „Süddeutsche Zeitung” 2003–2004.
 43. „Welt an Sonntag” 2004.