Cel uświęca środki? O współczesnym wymiarze politycznego makiawelizmu na przykładzie wyborów samorządowych w 2010 roku w województwie opolskim

Main Article Content

Mirela Kaczmarek

Abstrakt

The paper is an attempt to analyze the marketing activities of selected candidates running for office in the local authorities of the Opolskie Region in 2010. A large proportion of these candidates implemented the Machiavellian principle that the end justifies the means, and they tried to win power, almost trampling over corpses, using all available methods to succeed. Niccolò Machiavelli, the author of The Prince, argued five centuries earlier that the good of state justifies ruses, cruelty and violence. The present face of political Machiavellianism is different, as many people value power itself rather than the good of the state or region. As a result, voters observe a political farce under the official name of an election campaign. The local government campaign in the Opolskie Region in 2010 reminded a political circus with a number of pseudo-events keenly reported by the media, instead of real content that could give potential voters an idea of what the candidates had to offer. Some tried to win voters feeding them with sweets, others cleared snow from pavements in the middle of winter, yet others paid those who promised to vote for them. The latter are probably still suffering from post-election hiccups, as they will have to explain this electoral corruption in court.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, M. (2012). Cel uświęca środki? O współczesnym wymiarze politycznego makiawelizmu na przykładzie wyborów samorządowych w 2010 roku w województwie opolskim. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 259-278. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.2.17
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Strony internetowe:
 2. www.24opole.pl.
 3. www.opole.gazeta.pl.
 4. www.opolska.policja.gov.pl.
 5. www.polskieradio.pl.
 6. www.tomaszgarbowski1.blip.pl.
 7. www.tvopolska.pl.
 8. www.uniface.pl.
 9. www.youtube.com.
 10. Monografie:
 11. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, ss. 670.
 12. Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza, Warszawa 2007, ss. 239.
 13. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Warszawa 2007, ss. 434.
 14. Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004, ss. 324.
 15. Dolińska D., Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń 2009, ss. 276.
 16. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2006, ss. 417.
 17. Gierula M., Władza. Media. Polityka, Katowice 2006, ss. 352.
 18. Ignaczewski G., Specyfika marketingu politycznego w Polsce, Toruń 2005, ss. 129.
 19. Karnowski M., Mistewicz. E., Anatomia władzy, Warszawa 2010, ss. 303.
 20. Kolczyński M., Mazur M., Wojna na wrażenia: strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce, Warszawa 2007, ss. 243.
 21. Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007, ss. 412.
 22. Maliszewski N., Jak zaprogramować wyborcę? Warszawa 2008, ss. 261.
 23. Przestrzeń wyborcza Polski, pod red. M. Kowalskiego, Warszawa 2003, ss. 190.
 24. Psychologia polityczna, pod red. D. Searsa, L. Huddy, R. Jervisa, Kraków 2008, ss. 770.
 25. Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009, ss. 575.
 26. Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006, ss. 215.
 27. Szalkiewicz W., Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz–Olsztyn 2006, ss. 319.
 28. Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa 2000, ss. 282.
 29. Trzeciak S., Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010, ss. 175.
 30. Opracowania zbiorowe:
 31. Public relations w teorii i praktyce, pod red. B. Ociepki, Wrocław 2002, ss. 148.
 32. Marketing polityczny w teorii i praktyce, pod red. A. Jabłońskiego, L. Sobkowiaka, Wrocław 2009, ss. 224.
 33. Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, pod red. T. Sasińskiej-Klas, Toruń 2007, ss. 377.
 34. System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń, pod red. Radosława Markowskiego, Warszawa 2002, ss. 297.
 35. Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, pod red. M. Sokołowskiego, Toruń 2009, ss. 290.
 36. Artykuły z czasopism:
 37. P. Śpiewak, Polityk w makijażu, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22 kwietnia 1998 r., s. 11.
 38. J. Żakowski, Cukierki dla mediożercy, „Polityka” 2007, nr 15, s. 26.
 39. J. Żakowski, Mission possible?, „Polityka” 2008, nr 13, s. 12.