Zimna wojna i początki demokracji w Turcji

Main Article Content

Nizam Önen
Atilla Güney

Abstrakt

Narastająca po drugiej wojnie światowej rywalizacja o hegemonię pomiędzy USA i ZSRR przekształciła się ostatecznie w zimną wojnę, która odcisnęła się na sąsiadującą z ZSRR Turcją. Wraz z przejściem Turcji od systemu jednopartyjnego do wielopartyjnego w państwie powiał wiatr nadziei na falę demokratyzacji, wkrótce okazało się jednak, że celem była realizacja owej demokracji pod określonymi warunkami i przy ograniczeniach narzuconych przez zimną wojnę. W centrum tych ograniczeń leżała wyjątkowo wyostrzona wrażliwość i retoryka antykomunistyczna. Celem tego opracowania, przedstawiającego przykłady z lat 1946–1950, odpowiadających ósmej kadencji Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, jest przedstawienie skutków wrażliwości antykomunistycznej w Zgromadzeniu w okresie przejścia do wielopartyjnego systemu politycznego, zgody na antykomunistyczne reakcje, wprowadzonej przez maccartyzm prawdopodobnie wcześniej w Turcji niż w USA.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Önen, N., & Güney, A. (2012). Zimna wojna i początki demokracji w Turcji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 117-150. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.05
Dział
Artykuły