Nr 3 (2012)

Artykuły

Marek Żyromski
7-26
Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej
PDF
Tadeusz Bodio
27-53
Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-Czerkiesji
PDF
Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak
55-86
Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym
PDF
Maciej Walkowski
87-116
Unia Europejska – rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej
PDF
Nizam Önen, Atilla Güney
117-150
Zimna wojna i początki demokracji w Turcji
PDF (English)
Jakub Potulski
151-168
Rosja w poszukiwaniu modelu reżimu politycznego – „poliarchia zachodnia” czy „azjatycka demokracja”
PDF
Krzysztof Fedorowicz
169-196
Polska i Białoruś – trudne sąsiedztwo. Polityka „krytycznego dialogu” wobec autorytarnej Białorusi
PDF
Łukasz Donaj
197-214
Współczesny kryzys społeczno-polityczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych
PDF
Ryszard Kowalczyk
215-232
Media jako forma przedstawień zbiorowych polityki i jej teoriopoznawcze uwarunkowania
PDF
Bartłomiej Biskup, Karolina Churska-Nowak, Sebastian Drobczyński, Agnieszka Hess, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Dorota Piontek, Szymon Ossowski
233-248
Relacjonowanie wyborów samorządowych w prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z badań
PDF
Yuliana Palagnyuk
249-262
Państwowa polityka wobec integracji europejskiej: analiza teoretyczna
PDF (English)
Beata Pająk-Patkowska, Krzysztof Patkowski
263-286
Węgry w latach 1990–2011. Polityczne, ekonomiczne i społeczne przyczyny kryzysu
PDF
Wojciech Tomasz Modzelewski
287-312
Dwie dekady stosunków Polski z Litwą – wymiar polityczny
PDF
Вера Дерега
313-324
Państwowa polityka rodzinna na Ukrainie: badania naukowe dotyczące teorii i praktyki
PDF (Русский)
Yakipbek Genjemuratov
325-338
Rola mass mediów w kryzysie gospodarczym. Przypadek Uzbekistanu
PDF (English)