Państwowa polityka wobec integracji europejskiej: analiza teoretyczna

Main Article Content

Yuliana Palagnyuk

Abstrakt

Pojęcie „państwowa polityka wobec integracji europejskiej” obejmuje dwie części składowe, a mianowicie pojęcie „polityka państwowa” (lub „polityka publiczna”) oraz „integracja europejska”. W oparciu o analizę obu tych pojęć w artykule zaproponowano interpretację koncepcji „państwowej polityki wobec integracji europejskiej”, będącej strategicznym działaniem zmierzającym w kierunku obejmującej różne sfery integracji europejskiej w ramach procesu unifikacji Europy, formułowanym, realizowanym i ocenianym przez władze państwowe i opinię publiczną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Palagnyuk, Y. (2012). Państwowa polityka wobec integracji europejskiej: analiza teoretyczna. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 249-262. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.11
Dział
Artykuły