Dwie dekady stosunków Polski z Litwą – wymiar polityczny

Main Article Content

Wojciech Tomasz Modzelewski

Abstrakt

Lithuania was among the first republics of the disintegrating Soviet Union to announce its declaration of independence, and in September 1991 established diplomatic relations with Poland. In January 1992, both countries signed a joint declaration, and in April 1994 they signed the Treaty on friendly relations and good neighborly cooperation. Over the next 10 years, ways of achieving foreign policy objectives shared by both countries were sought and eventually worked out. Mutual support in pursuit of becoming a member of NATO and of the European Union was visible, which eventually turned into profound relations that were referred to as a strategic partnership. A network of cooperation was formed. It included deep political contacts at all levels and the paying of first foreign visits after being sworn in, which on the Polish side was initiated in 1996 by President A. Kwaśniewski, has become a symbol. Both countries have undertaken joint initiatives to improve energy security and military cooperation, and conduct cross-border and interregional cooperation. The end of the second decade of the two countries’ relations showed, however, that unresolved problems, mainly related to the status of the Polish minority in Lithuania, have been increasingly influencing the policy of steadily building good neighborly relations between Warsaw and Vilnius.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Modzelewski, W. T. (2012). Dwie dekady stosunków Polski z Litwą – wymiar polityczny. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 287-312. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bukowiecka H., Polityka Polski wobec Litwy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”.
 2. Cieplak P., Stosunki polsko-litewskie, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992”.
 3. Dębski S., Rozważania o stosunkach polsko-litewskich na tle porównawczym, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, t. 1, nr 2.
 4. Firewicz A., Litwa po raz drugi, Toruń 2001.
 5. Górka-Winter B., Polsko-litewska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, t. 1, nr 2.
 6. Hyndle J., Kutysz M., Stosunki Polski z Litwą w latach 2004–2006, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007”.
 7. Kosman M., Pod ciśnieniem tradycji. Uwagi o współczesnych stosunkach polsko-litewskich, w: Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999.
 8. Modzelewski W. T., Współczesne polsko-litewskie stosunki polityczne. Zarys problematyki, „Sprawy Wschodnie” 2005, nr 2–3.
 9. Modzelewski W. T., Europejskie bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach polsko-litewskich, w: Unia Europejska na początku XXI wieku, red. W. Tomaszewski, M. Chełminiak, Olsztyn 2009.
 10. ModzelewskiW. T., Stosunki polsko-litewskie, w: Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, red. W. T. Modzelewski, Olsztyn 2009.
 11. Posel-Częścik E., Miejsce Litwy i Polski w przestrzeni transatlantyckiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, t. 1, nr 2.
 12. Przybyła S., Podejście Litwy do bezpieczeństwa w regionie, Warszawa 1997.
 13. Stachura J., Stosunki dwustronne Polski: Litwa, Łotwa, Estonia, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”.
 14. Stemplowski R., Następny krok w strategicznym partnerstwie litewsko-polskim?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, t. 1, nr 2.
 15. Szura-Olesińska O., Stosunki polsko-litewskie, w: Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Katowice 2011.
 16. Widacki J., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997”.
 17. Wizimirska B., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998”.