Rola mass mediów w kryzysie gospodarczym. Przypadek Uzbekistanu

Main Article Content

Yakipbek Genjemuratov

Abstrakt

Lokalne i globalne media przeżywają aktualnie gwałtowny rozwój, będący skutkiem postępu technicznego. Nie można dziś rozróżniać pomiędzy mediami europejskimi, dziennikarstwem zachodnim, mediami Azji czy dziennikarstwem Afryki. Jak powiedział D. Rendall są dwa rodzaje dziennikarstwa: dobry i zły (1996). Wszystkie mass media stoją wobec globalnego rozwoju. Wskutek rozpoczętej z końcem dwudziestego wieku globalizacji zwiększyły się możliwości przekazywania informacji we wszystkich dziedzinach nauki i kultury, wraz z dziennikarstwem. Pojawienie się internetu, jako jednego z rodzajów mass mediów, zmieniło ich świat. Internet nie wymaga ponoszenia kolosalnych kosztów założycielskich czy dystrybucyjnych. Ze względu na potencjał techniczny internetu inne mass media stoją dziś w obliczu kryzysu. Ostatnio pojawiły się doniesienia o zmniejszaniu nakładów gazet. Warto odnotować, że kryzys dziennikarstwa nie jest wynikiem globalnego kryzysu gospodarczego, ale skutkiem pojawienia się nowych mass mediów. Kryzys gospodarczy rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych by objąć cały świat. Globalna gospodarka obawia się teraz jego drugiej fali, płynącej z Europy, chociaż eksperci mają nadzieję, że będzie łagodniejsza niż kryzys amerykański. Skąd wziął się światowy kryzys i jak można mu zapobiec w Uzbekistanie? Artykuł analizuje dwa główne zagadnienia. Pierwsza część poświęcona jest światowemu kryzysowi gospodarczemu i metodom zastosowanym w Uzbekistanie by stawić mu czoła. W części drugiej omówiono kryzys dziennikarstwa i kwestię, dlaczego kryzys mediów rozpoczął się jeszcze przed kryzysem gospodarczym i trwa do dziś. Artykuł koncentruje się na internecie jako nowym medium i stosunkiem innych mediów do internetu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Genjemuratov, Y. (2012). Rola mass mediów w kryzysie gospodarczym. Przypadek Uzbekistanu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 325-338. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.15
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Abdullaeva M., In terms of stability, http://www.press-uz.info/index.php?title=home&nid=22&my=082010&st=0, on 18.08.2010.
 2. Al-Bukhariy, Mejdunarodnie informatsionnie agenstva I mejdunarodnaya pressa v ramkax obmena informatsiy, Tashkent gosuniversitet Vostokavedeniya, Tashkent 2000.
 3. Anderson J., International politics of Central Asia, Manchester University Press, Manchester–New York 1997.
 4. Josiphi B., Journalism Education, Journalism Studies edited by Karin Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzch 2009.
 5. Brzezinski Z., The grand failure – The birth and death of communism in the twentieth century, Scribner, New York 1988
 6. Barra J., Uzbekistan is confident in the future. Newspaper “Pravda Vostoka” by A. Ivanova, http://www.pv.uz/?inc=1&news=7779, on 17.05.2011
 7. Doyle G., Understanding Media economics, SAGE Publications, London 2002.
 8. Hadjimetov G., The Global Financial and Economic Crisis: Measure to Overcome It – The case of Uzbekistan, http://www.adbi.org/event/3009.gfc.uzbekistan.case/. Wassarman H., Critical and non-Western Press Philosophies, “Global Journalism”. Pearson Publishing 2009.
 9. Ledru E., Published a book “Geopolitika Uzbekistana”, Information Agency “Jahon”, http://www.api.uz/news/info/polygraph/1049/, on 22.12.2010.
 10. Picard R. G., The Economics and Financing of Media Companies, Second Edition, Fordham University Press, New York 2011.
 11. Sasinska-Klas T., The transition of mass media in Poland: the road to liberalization, http://www.cios.org/EJCPUBLIC/004/1/00411.HTML.