Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach

Main Article Content

Andrzej Stelmach

Abstrakt

The degree to which women are represented in the organs of national authorities stirs considerable emotions. Proposals for legal regulations providing guarantees for the adequate representation of women in parliament are presented more and more often. The paper analyzes the means and methods for increasing women’s participation in politics, with particular attention placed on how this is provided for in electoral law. The paper places particular attention on the situation in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stelmach, A. (2013). Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 7-24. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.01
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. CBOP (2013), Kobiety w życiu publicznym, Komunikat z badań CBOP, BS/34/2013 (online),Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL?2013/K_034_13.PDF (dostęp: 20.12.2013).
  2. Dahlerup D. (2007), Electoral Gender Quotas: Between Equality of Opportunity and Equality Results, „Representation”, nr 43/2.
  3. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (2008), Kwoty dotyczące płci w systemach wyborczych w Europie. Raport Parlamentu Europejskiego, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej.
  4. Larserud S., Taphorn R. (2013), Planowanie na rzecz równości. Najkorzystniejsze, średnio korzystne i najmniej korzystne połączenia systemów wyborczych i kwot dotyczących płci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  5. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (2007), Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa.
  6. Stelmach A. (1997), Zmiana prawa wyborczego w Polsce w okresie tranzycji systemowej, „Problemy Humanistyki”, nr 2.
  7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112, art. 197 § 1.
  8. Parlamentarna Grupa Kobiet za metodą „suwakową”, http://wiadomości.onet.pl./kraj/parlamentarna-grupa-kobiet-ze-metoda-suwakowa (dostęp: 28.12.2013).