Nr 4 (2013)

Artykuły

Andrzej Stelmach
7-24
Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.01
PDF
Natalia Klejdysz
25-36
Kobiety w polskiej administracji publicznej
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.02
PDF
Julia Wojnowska-Radzińska
37-52
Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.03
PDF
Magdalena Kacperska
53-70
Gospodarka to kobieta – kobiety w życiu gospodarczym Polski – rola, miejsce, wpływ
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.04
PDF
Magdalena Musiał-Karg, Krzysztof Duda
71-90
Rada Federalna i Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej. Specyfika i ewolucja rozwiązań kreowania władzy wykonawczej
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.05
PDF
Elżbieta Lesiewicz
91-104
Ukraiński ruch kobiecy – Femen
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.06
PDF
Natasza Lubik-Reczek, Rafał Reczek
105-120
Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.07
PDF
Ewa Myślak
121-142
Narodowy Bank Polski wobec transformacji ustrojowej: pozycja prawna – organizacja – funkcje
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.08
PDF
Magdalena Lorenc
143-158
Banksy a sprawa palestyńska – przypadek jednego politycznego muralu w Betlejem
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.09
PDF
Piotr Bromber
159-174
Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny)
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.10
PDF
Marcin Rachwał
175-194
Referendum w opinii elit politycznych III RP
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.11
PDF
Robert Grochowski
195-208
Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.12
PDF
Bartłomiej Secler
209-226
Sejmowe komisje Śledcze w systemie politycznym RP. Bilans dotychczasowych doświadczeń
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.13
PDF
Żumabiek Kenżalin
227-233
Adolf Januszkiewicz jako pośrednik oraz spoiwo łączące kulturę kazachską i europejską
https://doi.org/10.14746/ssp.2013.4.14
PDF